Skip to main content

L’Agència Tributària de Catalunya ha fet publiques les mesures adoptades davant la situació d’excepcionalitat causada pel COVID-19 en relació amb els terminis dels procediments de tramitació i en relació a l’atenció ciutadana des del dilluns 16 de març. Segons la Resolució SLT/720/2020 del 13 de març per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la […]

A partir del 2 d’abril s’inicia la campanya de Renda 2018 i, com a novetat, des del 15 de març, és possible consultar les dades fiscals de la declaració d’IRPF, podent obtenir-les per diferents vies: Número de referència: per internet i indicant: DNI del contribuent, data validesa DNI i import de la casella 475 de l’exercici […]

A partir del 4 d’abril s’inicia la campanya de Renda 2017 corresponent a l’exercici anterior i, per tant, des d’aquesta mateixa data l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) posa a disposició dels contribuents l’esborrany o les dades fiscals de la declaració d’IRPF, podent obtenir-lo per diferents vies:  Número de referència: per internet i indicant: DNI del […]