Com podem tramitar la subvenció dels Fons Next Generation per a la Rehabilitació en Eficiència Energètica

El passat 22 de març vam organitzar una conferència amb en Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya on, també, vam aprofitar per presentar el nostre nou servei AmatZonia als nostres clients. La conferència es va centrar en parlar d’edificis eficients i sobre tot en què cal saber dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Sanuy va començar explicant que hi ha diferents programes, amb l’objectiu de reducció de demanda i consum energètic, per tant, per millorar l’eficiència energètica dels edificis. Dels diferents programes, aquells que més ens afecten són els de rehabilitació a nivell d’edifici (Programa 3), a nivell d’habitatge (Programa 4) i també aquell referent a la documentació tècnica, el Llibre de l’Edifici Existent (Programa 5), que estaran actius fins a mitjans del 2026. Alguns poden ser compatibles entre ells segons les accions que es realitzin però si no n’esteu segurs us podeu dirigir al nostre departament d’AmatZonia on us ajudarem i aclarirem dubtes.

En total Catalunya rebrà un total de 480 milions d’euros destinats a rehabilitar 65.000 habitatges que estiguin en mínims d’eficiència energètica i que facin i justifiquin les accions per millorar abans del 30 de juny del 2026. Aquests fons estan enfocats a rehabilitar aquells edificis construïts sense els criteris d’eficiència energètica actual i, per tant, és “ara o mai”, tal i com va dir Sanuy; “si no ho fan ara se’n penediran” perquè “aquests fons ens passen per davant i no tornaran a passar”. El Director de Qualitat va explicar que en molts d’aquests edificis és comú que encara tinguin elements d’amiant, i que si se’n troba a les parts on es farà la rehabilitació, els topalls per habitatge de la subvenció augmenten 1.000€ al programa Edificis perquè s’haurà de retirar obligatòriament.

És el moment per aprofitar a fer aquelles obres que són necessàries, com aquelles resultants d’haver passat la ITE, ja que mentre assolim els nivells d’eficiència sol·licitats, el Programa Edificis, per exemple, ens subvenciona les obres en eficiència energètica, però també aquelles obres estructurals, d’accessibilitat o de patologies que s’hagin de fer, sempre dins els límits establerts.

El Programa 4, Habitatge, és aquell que anomenen “Programa Finestres”, ja que es vol potenciar la millora en els habitatges a través de, per exemple, la millora en els tancaments. En el cas d’aquest programa s’exigeix que l’habitatge sigui domicili habitual de qui demana l’ajut.

Com és el procés per demanar les ajudes?

La sol·licitud dels Ajuts dels Fons Next Generation a la rehabilitació en eficiència energètica es composa de diferents tràmits en els que intervenen varis interlocutors, per tal de poder fer el seguiment de tota la part tècnica i la part administrativa.

En el cas, per exemple, del Programa Edifici, els passos que s’han de seguir comencen per una Fase Prèvia que està a càrrec del tècnic i l’administrador que hauran de fer:

  • Un pre-dimensionat de la rehabilitació, és a dir: un anàlisi on es vegi l’estimació del % de reducció previst de consum energètic, una aproximació del cost de les actuacions i un anàlisi del compliment de requisits tècnics.
  • Anàlisi de viabilitat
  • Disseny del projecte i CEE (edifici existent i projecte)
  • Ofertes de les empreses constructores

Un cop s’ha fet això comença el Tràmit 0, que és quan un tècnic habilitat fa la validació de la documentació de la Fase Prèvia i genera el codi iD al portal de tràmits Gencat.

Per als Tràmits 1 i 2 s’han habilitat les Oficines Tècniques de Rehabilitació tant del Col·legi d’Administradors com dels Col·legis d’Arquitectes i el d’Aparelladors. Amb aquests tràmits s’aconsegueixen els informes d’idoneïtat administrativa i tècnica.

Quan estigui tot validat s’inicia el Tràmit 3. És el moment de sol·licitar la subvenció. Aquí és on acaba la fase de sol·licitud i és quan es pot començar l’execució d’obres, és a dir la Fase 4.

Al finalitzar les obres s’han de demostrar que s’han realitzat amb els criteris de la subvenció i s’han de justificar les despeses, aquí ens trobem a la Fase 5.

I les últimes dues fases la 6, la de control i pagament, i la 7 la de control i auditoria serien les últims passos que s’haurien de tramitar per tancar tot el procés.

Finançament de les obres

Seguint els tràmits, les obres s’han de realitzar i pagar abans de rebre la subvenció i això pot fer que molts propietaris no ho puguin pagar tot de cop, per aquest motiu el Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya també va explicar des del Departament d’Economia i Hisenda, el Departament de Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances i Avals s’ha arribat a un conveni amb diferents entitats financeres per tal que les comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques puguin accedir a un finançament amb bones condicions per tal de poder cobrir el % del que no cobreix la subvenció.

Jordi Sanuy també va voler explicar que el % no subvencionat de les obres tenen avantatges fiscals ja que es podrà fer una reducció directa a la Declaració de la Renda.

Si necessiteu aclarir algun dubte o voleu sentir-vos acompanyats durant tot el tràmit per sol·licitar les ajudes no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Us atendrem encantats.