Skip to main content

Blog

Al número 103 del Diari de Canvi, fem un repàs ràpid sobre el mercat immobiliari actual de venda i lloguer   Arrosseguem mesos de treballar en dos mercats, venda i lloguer, que es podrien definir com a endogàmics, estancats i desconnectats entre ells. Segurament aquesta anàlisi que fem és reduccionista, però representa prou bé el […]

Què cal saber sobre les noves mesures de seguretat dels ascensors? El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha anunciat recentment la publicació de la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d’Ascensors. Aquest nou reglament estableix les bases per a la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors a Espanya. És per això, que s’han establert una sèrie de noves […]

Saps quins són els beneficis de deduir els carregadors de vehicles elèctrics en la teva declaració?   Amb efectes 30 de juny de 2023 s’estableixen dues noves deduccions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques vinculades a l’adquisició de vehicles elèctrics i avui, concretament, ens centrarem en la deducció per la instal·lació d’infraestructures […]

Arriba la campanya de la renda: dates clau de la declaració i novetats de la renda 2023. Ja tornem a tenir una nova campanya de la Renda i el Patrimoni, que enguany els terminis de presentació de la declaració 2023 queden de la següent manera: General: del 3 d’abril fins a l’1 de juliol de 2024, […]

Novetats en les reduccions aplicables per a la determinació del rendiment net de capital immobiliari   Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, la reducció per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari s’ha vist modificada. No obstant això, com es veurà a continuació, […]

El secret per conquistar compradors   Dimecres és el dia dels enamorats o més conegut com a Sant Valentí. És el dia de l’any en què les parelles surten al carrer a celebrar el seu amor. Però amor i enamorar poden significar moltes altres coses a part de la teva parella, perquè cadascú ho viu […]