Fer un contracte de lloguer de més del que marca la llei?

Sóc propietari d’un pis i l’inquilí em demana més temps de contracte de lloguer que els tres anys que diu la llei. Què puc fer?

La llei parla de temps mínim de lloguer, per tant, és perfectament lícit ampliar aquest temps. De fet, nosaltres en aquests moments de tanta incertesa ens sembla estrictament necessari, i bé, tant pel propietari que perquè li sigui rendible l’arrendament el més important és tenir la finca llogada el màxim temps possible, com per l’inquilí, que necessita i reclama estabilitat en el lloguer.

Hi ha inquilins que ja els hi està bé tres anys, que és el període mínim, però si ens posem en el lloc d’una família amb fills que busca pis de lloguer i pensem que això implica noves escoles, nous amics pels fills, etc. serà bo poder oferir més anys; els cinc que ja tenien tots assumits o més, si fos possible. Tot dependrà de com enfoquem la resta de condicions del contracte de lloguer, la renda i, sobretot, els futurs increments seran determinants a l’hora de pensar en un contracte més llarg.

Si realment es troba un bon equilibri entre temps de lloguer i preu tindrem l’objectiu aconseguit.

0 Read More

4 elements tecnològics que arriben aquest 2018 al màrqueting immobiliari

Indubtablement la tecnologia està transformant la nostra relació amb el món en molts aspectes. A nivell empresarial s’ha convertit en una eina imprescindible a molts sectors i també ha fet possible el naixement de nous. A nosaltres ens ocupa el poder que té actualment per canviar un sector estable, amb estratègies arrelades i molt tradicionals, com és el màrqueting immobiliari.

Els aspectes tecnològics dels que parlem a continuació suposen i suposaran un impacte d’alt nivell en els propers temps, començant per aquest 2018 on sembla que ja alguns d’ells estan prenent valor.

Drons

Estem, possiblement, davant d’una de les eines més potents a nivell de màrqueting immobiliari de què disposem actualment. La imatge fixa i el vídeo són dos elements principals al sector i captar l’atenció del client potencial amb ells és el que ens porta a utilitzar drons per tal d’aconseguir les preses més espectaculars de les propietats. A més, el 2017 l’ús del vídeo en publicitat online va ser l’eina més efectiva en retorn publicitari i sembla que ja s’ha postulat com el futur més proper del màrqueting. Nosaltres ja el vam fer servir el 2014 aquí.

No oblidem que la immediatesa és un dels valors més apreciats per la societat actual i l’ús dels drons ofereix la oportunitat de poder “visitar” una propietat sense la necessitat de ser-hi de forma presencial i d’una manera fidel.

Mòbils

Partim de la premissa que els dispositius mòbils són fonamentals actualment i, per tant, una eina que hem de tenir present per gestionar el nostre màrqueting immobiliari. El mercat de propietats actual es dirigeix en bona part a la generació millenial, que està molt més familiaritzat amb els dispositius mòbils. Els millenials inverteixen molt més temps en els seus dispositius que qualsevol altre client potencial, el que converteix els mòbils en una eina de màrqueting molt potent. Al sector s’ha de fer un canvi de xip total i col·locar en primer lloc les campanyes de màrqueting mòbil.

Big Data

“La informació és poder” i també resultats positius en vendes. Aquesta afirmació s’ajusta molt a la nova realitat i es que, gràcies a la informació valuosa que actualment s’està emmagatzemant al núvol, el sector immobiliari serà molt més transparent de cara al client i, per altra banda, tota la informació dels clients ajudara a entendre millor el mercat i, d’aquesta manera, es millorarà la seva eficiència pels dos actors.  Les dades demogràfiques, els patrons de consum o les necessitats per edat o professió, ajudaran de forma molt eficaz al nou màrqueting immobiliari.

Bitcoins

Una nova tecnologia, la del blockchain ha arribat per quedar-s’hi i imposar un nou sistema d’intercanvi de béns. Aquest nou sistema de pagament pot ajudar a evitar el frau a nivell de grans inversions proporcionant seguretat per la possibilitat de verificació d’identitats en transaccions immobiliàries així com crear una base de dades de registres històrics.

 

Aquest 2018 estem davant un canvi de paradigma al màrqueting immobiliari. Un any PropTech. La tecnologia serà la protagonista absoluta del nou procés de negoci immobiliari.

 

0 Read More

Carlota Pi: “A Silicon Valley t’escolten com si tot fos possible”

Carlota Pi, cofundadora d’Hola Luz que factura més de 100 milions, va participar el passat dimecres 24 al sopar organitzat per Fidem sota el lema “Com aconseguir entrar en un mercat molt madur, fent les coses diferents” on hi va assistir Joana Amat com a Presidenta de l’Associació. L’emprenedora va ser premiada en la categoria d’innovació en la passada edició dels Premis 2016 per la Fundació Fidem, i acaba de tornar de San Francisco, on ha estat una de les 16 elegides per Google per participar al programa Blackbox Connect de 2017 de dues setmanes a Silicon Valley dirigit a dones fundadores de tot el món gràcies a una llei de discriminació positiva ja que als Estats Units només el 17% de les start-up són creades per dones. A més, la Carlota ha estat considerada una de les 100 persones més creatives del 2016 per Forbes.

Al sopar, Carlota Pi es va confessar estar compromesa absolutament amb el medi ambient i té molt clar que les empreses del futur seran aquelles que respectin el medi ambient i  la llibertat i felicitat dels seus treballadors amb un compromís absolut amb els seus clients. Per ella, a nivell personal, el més important és complir les promeses, innovar, tenir cura dels seus fills i somniar amb un món millor.

A la seva ponència va asseverar que en menys de 10 anys tots podrem co generar la nostra pròpia energia i que el que més li va impressionar de la seva estada a Silicon Valley va ser l’actitud amb la que escolten quan es presenta un projecte innovador, “com si tot fos possible!“, va dir.

0 Read More

La inversió internacional creix a Barcelona el 2018

Aquest any sembla que les inversions es diversificaran més enllà de les grans capitals com Nova York, Tòquio o Londres per causa de la manca de producte d’alt nivell en les conegudes com “global cities”, el que força els inversors a buscar nous mercats immobiliaris on invertir. Gràcies a aquesta situació estan entrant en joc noves ciutats amb diferents característiques i és així com ciutats com Barcelona prenen protagonisme a les carteres de grans inversors que busquen rendibilitat en localitats amb bona qualitat de vida.

En 2018 Europa serà la gran protagonista amb diverses apostes en ciutats espanyoles com són Barcelona, ​​Madrid, València i Sevilla, ja que ofereixen més oportunitats d’inversió en un mercat ja madur. En el cas d’Espanya, 2018 serà un bon any per a la promoció immobiliària estimulat per l’atracció turística, el creixement econòmic i el preu, que segueix sent més competitiu que en altres grans ciutats en tots els segments (residencial, oficines, retail …) .

Cadascuna de les 4 ciutats espanyoles més favorables per a la inversió destaca per un determinat actiu. En el cas de Barcelona, la logística i les residències d’estudiants tenen un especial pes, mentre que a Madrid, per exemple, les oficines i locals seran les propietats més demandades.

A nivell europeu, Viena, Amsterdam, Estocolm o Copenhaguen, seran ciutats molt interessants per invertir, igual que les capitals de Canadà i Japó, amb actius interessants.

A nivell mundial, la Xina segueix el seu creixement imparable i Shenzen, la ciutat del món on més han crescut les rendes de les oficines el 2008, és la segona ciutat amb més potencial de creixement econòmic del planeta amb possibilitats d’inversió en el sector residencial prevalgui i en el retail, segons els experts.

Vist a Ciudades para invertir

0 Read More

Quan és obligatòria la instal·lació de rampes i ascensors en una comunitat?

Aquesta és, si més no, una qüestió controvertida amb la que s’hi han trobat moltes comunitats de veïns, sobretot d’aquelles finques velles on una gran majoria de veïns són propietaris grans que ja necessiten d’ajuda per la seva mobilitat. En molts edificis no adaptats es planteja la instal·lació tant de rampes com d’ascensors i d’altres mecanismes d’accessibilitat en un moment determinat i és aleshores quan sorgeix la incògnita de la obligatorietat o no de fer les obres i com afrontar les despeses generades.

Així doncs, són obligatòries aquestes reformes?

Doncs, segons la Llei de Propietat Horitzontal, sí. Segons aquesta normativa i després de diverses modificacions jurídiques, el punt 10 d’aquesta llei recull que només amb una persona més gran de 70 anys o amb discapacitat que ho demani – la rampa d’accés en aquest cas- serà de construcció obligatòria. L’article estableix exactament el procediment a seguir per tal de complir amb les normes d’accessibilitat universal i afavorir la vida de les comunitats. L’article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal indica que “tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts”, les obres que:

“Siguin sol·licitades a instàncies dels propietaris, sempre que les obres a realitzar tinguin com a finalitat garantir els ajusts necessaris en matèria d’accessibilitat universal, entre les que es troba la construcció d’una rampa d’accés al portal d’edifici de la comunitat de veïns , que és l’objecte d’aquest article “.

Per altra banda, a l’hora de demanar la instal·lació d’un ascensor, després de la reforma de 2013 s’ha canviat el quorum necessari de 3/5 propietaris que representin també les 3/5 parts de les quotes de participació a majoria simple dels propietaris que representin la majoria de les quotes. L’article 17.2 Llei de Propietat Horitzontal ho recull així “… Sense perjudici del que estableix l’article 10.1 b), la realització d’obres o l’establiment de nous serveis comuns que tinguin per finalitat la supressió de barreres arquitectòniques que dificulten l’accés o mobilitat de persones amb discapacitat i, en tot cas, l’establiment dels serveis d’ascensor, fins i tot quan impliquin la modificació del títol constitutiu, o dels estatuts, requereix el vot favorable de la majoria dels propietaris, que, al seu torn , representin la majoria de les quotes de participació … “

I, qui se’n fa càrrec?

La contribució és obligatòria per part de tots els propietaris, tal i com ho diu l’article 10.1.b) de la Llei de Propietat Horitzontal “… 1. Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vinguin imposades per les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents actuacions (…)

(…) b) Les obres i actuacions que resultin necessàries per a garantir els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris en l’habitatge o local visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, amb l’objecte d’assegurar-los un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment de les mateixes, un cop descomptades les subvencions o ajudes públiques, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, sigui assumit pels qui les hagin requerit (…).

Tot i així, cada propietari pagarà en funció de la quota o coeficient del seu habitatge. No pagaran més els veïns d’habitatges en plantes superiors enfront dels de plantes inferiors. Tots contribuiran en funció del coeficient que aparegui reflectit en l’escriptura de propietat de l’habitatge o local.

Així doncs, la instal·lació de rampa o ascensor és un dret i una obligació per part de la comunitat. I, davant qualsevol dubte, es pot consultar la LLei de Propietat Horitzontal.

0 Read More
AVUI ES
PORTEM DIES A PROP DE TU