Els millors àtics

Els àtics tenen un encant especial que a tots ens enamoren. La gran majoria tenen una terrassa des d’on es veu la resta de la ciutat sense cap obstacle i que fa que siguin més lluminosos. A més a més, hi ha menys sorolls per no estar tant [...]

0 Read More

Com instal·lar plaques solars si vivim en una comunitat de veïns

En un post anterior parlàvem del que comporta econòmicament instal·lar plaques solars i com funciona la compensació d’excedents d’energia a la factura de la llum.

Però per poder tenir aquest estalvi, tant econòmic com energètic, hem de poder instal·lar les plaques solars, i fer-ho a una comunitat de veïns no és tant senzill com fer-ho en una casa unifamiliar pròpia, ja que són molts els que s’han de posar d’acord. Per tant, què necessitem saber si volem que el nostre edifici sigui més renovable instal·lant plaques solars?

Primerament s’ha de tenir clar qui farà us de l’energia que generin els panells fotovoltaics, si només estarà destinada a la llum de la comunitat, si només són uns quants veïns que les volen col·locar pel seu consum privat o si s’arriba a un acord entre tots els veïns per repartir l’energia entre tots els pisos i la comunitat. Hi ha tantes opcions com comunitats de veïns, però el més important és sempre parlar-ho amb anterioritat i que quedi tot clar amb un contracte pel mig.

Passos previs a la instal·lació: informar i organitzar els veïns

El què està clar és que no cal que tots els veïns vulguin posar-se plaques solars perquè uns quants ho puguin fer; el cost de les plaques només l’assumiran aquells que les facin servir. Però en cas que algun veí o veïna es vulgui adherir al cap dels anys caldrà que aboni l’import que li hagués correspost de la instal·lació inicial.

Photo by Nirmal Rajendharkumar

Photo by Nirmal Rajendharkumar

Per tant, en aquests casos en què només són uns quants els que volen fer servir plaques, el primer que s’ha de fer a la comunitat de propietaris és saber qui està interessat informant a tots els veïns i organitzar-se els que vulguin energia procedent dels panells. Per això cal demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tothom pugui fer una correcta valoració per prendre una decisió.

Com dèiem abans, no cal que hi participin tots els veïns si no estan interessats. En aquest cas l’energia es repartirà en funció dels acords als què hagin arribat entre el conjunt de les persones interessades. En canvi sí caldrà que tota la comunitat voti perquè el projecte s’aprovi, ja que en la majoria dels casos les plaques s’instal·len a la coberta de l’edifici, que gairebé sempre és de propietat comunitària, i és per això que cal assolir un acord amb la resta de propietaris de la comunitat de veïns encara que no tots vulguin fer servi les plaques. Segons el Codi Civil de Catalunya cal aprovar la proposta del projecte en una junta general de la comunitat de veïns per diferents majories en funció de les característiques del projecte com per exemple si les plaques són d’us privat o comunitari, o si es col·locaran a una zona d’us comunitari o no.

En la majoria del casos es necessita una majoria simple del total de vots, és a dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. Tot i que en cas que siguin necessàries innovacions físiques a l’immoble per a la instal·lació es necessita el vot favorable de 4/5 parts, i en cas que s’hagin de cedir gratuïtament elements comuns d’ús comú es necessita el vot favorable de tots els propietaris. També hi ha l’opció que una persona proposi llogar part de la coberta comunitària per al seu gaudi individual (instal·lar les plaques), i aquí les majories necessàries canvien depenent de la durada del lloguer, si és inferior a 15 anys és una majoria simple, si el període de temps és superior, 4/5 parts de vots a favor.

Per tant, un cop sabem quins propietaris volen fer servir els panells fotovoltaics, els acords als que s’ha d’arribar són els següents:

– Acord de l’ús d’un espai comunitari per instal·lar-hi una nova infraestructura amb tota la comunitat de veïns

– Acord de participació econòmica i finançament de cada participant

– Acord de repartiment de l’energia generada.

Al moment de realitzar els contractes i els acords, hi ha una opció en que es pot optar per voler vendre l’energia sobrant a tercers. En cas que s’opti per això la cosa es complica perquè llavors es necessari configurar la comunitat veïns com una empresa venedora. És per aquest motiu que en el cas de les comunitats de propietaris surt més a compte abocar l’energia sobrant a la xarxa i rebre un descompte a la factura.

Ja tenim un acord, i ara què?

És el moment de triar quina empresa és l’encarregada de fer la instal·lació escollint el pressupost que més hagi convençut als que utilitzaran els panells, i signar el contracte amb ells. El més recomanable és utilitzar la modalitat de contracte clau en mà per tal d’evitar que el cost final sigui molt més superior al pressupostat. Amb aquest contracte l’empresa es compromet a:

Photo by Guillherme Schneider

Photo by Guillherme Schneider

– Fer una visita tècnica i redactar un projecte.

– Tramitar permisos d’obra.

– Tramitar possibles subvencions o bonificacions.

– Subministrar i instal·lar tots els elements.

– La posada en marxa.

– La legalització.

– Tenir un mínim d’anys de garantia.

Un dels punts importats de la instal·lació és el comptador de generació, l’empresa instal·ladora l’ha de col·locar segons indica l’empresa de distribució elèctrica de l’edifici que és qui s’encarrega de prendre nota de les lectures de la llum. Aquesta última ho envia a cada comercialitzadora perquè pugui facturar correctament segons de repartiment d’energia acordat provinent de les plaques solars.

 

En cas que finalment s’opti per instal·lar plaques al vostre edifici, ja sigui per a tota la comunitat o per a ús privat, podeu contactar amb el vostre administrador perquè us pugui ajudar a seguir els passos indicats anteriorment.

0 Read More

Ens surt a compte instal·lar plaques solars?

Cada hivern ens trobem amb una pujada del preu de la llum durant els dies que fa més fred, però sabem si en cas d’haver tingut plaques solars ens hagués afectat igual la pujada? Això depèn del contracte de la llum que tingui cadascú, però segur que el preu a pagar no hagués sigut tant alt com si només consumíssim energia elèctrica de la xarxa.

Des de fa uns anys que és obligatori que tots els edificis d’obra nova ofereixin algun sistema d’estalvi energètic, ja siguin panells fotovoltaics (plaques solars), aerotèrmica…; en canvi si el nostre edifici és antic, el més probable és que no en tingui cap; però això no treu que no les puguem posar nosaltres a posteriori, ja sigui per consum propi o per consum comunitari.

Photo by Angie Warren

Photo by Angie Warren

Els avantatges d’instal·lar panells fotovoltaics són molts, per exemple:

– Un dels més coneguts, és l’estalvi que fem a la factura de la llum.

– El comportament responsable i ecològic al disminuir el consum de combustibles fòssils.

– Reduir emissions del sistema de producció elèctrica convencional al dependre menys de l’energia exterior.

Òbviament també podem trobar alguns petits desavantatges com el fet que les plaques solars redueixen la seva eficiència a partir dels 25ºC de temperatura perquè les cèl·lules pateixen una degradació a llarg termini i el seu rendiment va reduint l’eficiència un 0,5% per cada grau superior als 25ºC. Aquest fet té una fàcil solució i és convertir en una coberta verda la zona on s’instal·len les plaques per tal que la temperatura ambiental de la zona sigui més fresca fent que les plaques no perdin eficiència.

Per tant, al final no acaba sent tant greu si ho comparem amb el què ens aporten les plaques; el fet de tenir-les sempre és bo.

Excedents i compensació

Però instal·lar plaques varia segons si vivim en una casa unifamiliar o en un bloc de pisos. En el primer cas és molt més fàcil d’instal·lar-ne ja que es poden repartir les plaques per diferents llocs com teulades, terrats o fins i tot zones de jardí per poder abastir amb l’energia necessària a la casa; és a dir, el terreny per on es poden instal·lar és més gran que si es viu en un bloc de pisos. En canvi, en el cas de viure en una comunitat de veïns, al moment de fer la instal·lació, hi ha varies possibilitats i varies casuístiques que ja en parlarem en un proper post, però en el cas de que tots els veïns vulguin tenir energia solar per utilitzar i, també, es vulgui fer servir per la comunitat, la zona on es poden posar les plaques sol ser als terrats que acostumen a no tenir prou espai per abastir a tots els pisos i a la comunitat amb l’energia que es necessita.

Photo by Jose G. Ortega Castro

Photo by Jose G. Ortega Castro

Tot i això, en ambdós casos una de les opcions que hi ha al moment d’instal·lar plaques solars és que podem decidir si volem que la xarxa sigui interior amb excedents i compensació. És a dir, que l’energia que es crea i que no es fa servir es pot abocar a la xarxa, fet que acaba repercutint a la nostra factura de la llum, ja que ho compensaran restant un percentatge al preu total que s’hagi de pagar. Això passa perquè durant el moment quan més energia generen les plaques (les hores centrals del dia) és quan menys energia s’acostuma a necessitar en un bloc de pisos residencials.

Per aquest mateix motiu, tenir plaques solars no vol dir que no haguem d’utilitzar llum de la xarxa elèctrica, ja que durant les hores del dia que es necessita més llum (acostuma a ser a la tarda i la nit) les plaques no en generen prou i has d’acabar consumint un percentatge d’energia de la xarxa elèctrica. Per tant, amb la xarxa interior que permet excedent i compensació acabem pagant menys a la companyia elèctrica que sense plaques solars per 2 motius:

– Perquè consumim menys energia externa provinent de la companyia elèctrica.

-Perquè aboquem un tant per cent de la que es produeix i la compensen.

Però si el que volem és evitar expulsar l’energia sobrant d’unes hores i no consumir de la xarxa durant unes altres hi ha una petita solució i és, en el moment en que s’instal·len els panells fotovoltaics a l’edifici, invertir i col·locar també una bateria que vagi guardant l’energia sobrant de les majors hores de sol per consumir-la durant els moments més necessaris. El problema és, que a dia d’avui, les bateries tenen uns preus bastant elevats i la seva vida útil és més curta que la dels panells, per això la gran majoria d’usuaris de plaques fotovoltaiques decideixen abocar l’energia a la xarxa per tenir una rebaixa a la factura de la llum a pagar una bateria.

 I el preu de les plaques?

Photo by Science in HD

Photo by Science in HD

En un inici la quantitat de diners que cal pagar per les plaques i la instal·lació pot semblar molt elevada (l’any 2019 el preu mig d’una instal·lació es situava al voltant dels 300-400€ per m2); però s’ha de saber que els panells fotovoltaics tenen una vida útil d’uns 25 anys i està comprovat que la inversió inicial es recupera, més o menys, en 5 anys (en el cas d’una comunitat de veïns) a mesura que es va estalviant a la factura de la llum. Tota la resta dels anys, un cop recuperada la inversió inicial, el què es fa és pagar menys de la factura de la llum que es pagava fins al moment, per tant a la llarga estalviem molt més del preu que costa tota la instal·lació.

I si amb això encara no ho veiem clar, hem de saber que segons el municipi ens podem trobar amb normatives que ajuden a la implementació d’aquests tipus de sistemes de generació d’energia. Per exemple, una bonificació de l’IBI de fins a un 50% durant un cert temps, també es poden trobar alguns ajuntament que donen subvencions per facilitar que les comunitats decideixin fer la instal·lació, ajudes del Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE)…

A més a més, hi ha diferents modalitats alhora de pagar la instal·lació dels panells fotovoltaics:

– Fer el pagament complet al moment de la instal·lació sent el propietari/a de tota la infraestructura.

Finançament intern amb la empresa instal·ladora on es van fer pagaments en uns terminis acordats al llarg d’un cert temps.

– Algunes empreses ofereixen la possibilitat de fer la instal·lació de forma gratuïta arribant a un acord de llogar el terrat o la teulada on es col·loquin els panells i oferint un percentatge de descompte a la factura de la llum, però en aquests cas les plaques no serien nostres sinó de l’empresa instal·ladora

Sigui quina sigui l’opció que triem, està clar que les renovables són el futur i cada cop se’n veuen per més llocs, i fins i tot ja hi ha cases unifamiliars que estan construïdes sense estar connectades a la xarxa elèctrica sent 100% autònomes en quant al consum elèctric.

0 Read More

43,8 M€ d’ajudes del fons europeu per a la rehabilitació energètica d’edificis a Catalunya

Photo by Alfons Morales on Unsplash

Es sabut que un 38% del CO2 de les emissions globals es deuen als edificis i al sector de la construcció pel consum d’energia que es fa. Segons l’Agència Internacional d’Energia, per aconseguir el objectiu de 0 emissions netes de carboni al 2050, les emissions directes dels edificis s’haurien de reduir a la meitat al 2030. I és per això que a mitjans del 2020 es van aprovar aquestes mesures del fons europeu per ajudar a la rehabilitació d’edificis arreu d’Europa per aconseguir millorar la seva eficiència.

La gran majoria del parc d’edificis que hi ha a l’Estat Espanyol són de qualificacions energètiques pobres, sent la majoria una F o una G, i és per aquest motiu que s’han llançat aquestes ajudes per tal de millorar l’eficiència energètica i incorporar energies renovables al parc d’edificis envellits que existeix. L’ajuda anirà a les comunitats autònomes que seran les beneficiaries directes, tocant-li a Catalunya 43,8M€.

Les ajudes es donaran a les edificacions, entre elles les comunitats de veïns, que estiguin disposades a millorar, com a mínim, una lletra de l’eficiència energètica del seu edifici fent les reformes necessàries com canviar l’aïllament tèrmic, substituir les instal·lacions que funcionen amb combustibles d’origen fòssil per unes basades en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar…, i millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Photo by Ariana Suárez on Unsplash

La convocatòria del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) que ha obert l’Institut Català d’Energia per aquells qui desitgin poder optar a l’ajuda, estarà activa fins que s’esgoti el pressupost disponible o com a molt tard fins al 31 de juliol del 2021.

Per obtenir l’ajuda, que pot arribar a finançar entre un 35 i 55% del pressupost, s’han seguir els requisits que l’edifici estigui construït abans del 2007 i que el cost elegible mínim sense IVA del projecte de restauració sigui superior a 10.000€, a més a més també demanen que, un cop finalitzada la millora, per a cada actuació hi hagi un estalvi del 10% d’energia i que la lletra de l’edifici millori.

En cas de dubtes poseu-vos en contacte amb el vostre administrador que us podrà ajudar a prendre unes millors decisions i valorar si val la pena o si el projecte de millora que es vol fer encaixa en aquestes ajudes.

0 Read More

Què és el GreenDEX?

Ja fa temps que disposem del GreenDEX a la majoria de les ciutats on tenim immobles. I aquest passat setembre va arribar a un dels nostres llocs claus: Sant Cugat. Ara ja tenim gairebé el 100% dels nostres immobles coberts pel GreenDEX. Però potser cal aclarir alguns conceptes que encara no queden del tot clars.

Què és el GreenDEX, com és calcula i per a què serveix?

Per contestar totes aquestes preguntes hem contactat amb els creadors del GreenDEX, l’empresa catalana StarLab, i ens han explicat a través d’un vídeo els dubtes que poden aparèixer i com es va crear.

StarLab ens va brindar l’oportunitat de mesurar, amb aquest índex, la qualitat i quantitat de vegetació al voltant dels immobles. D’aquesta forma podem dotar de més valor a les llars que tenim i, així, els nostres clients poden valorar la qualitat de vida que es pot tenir a cada propietat en relació la seu voltant.

Tal i com expliquen al vídeo, el GreenDEX es calcula amb una ratio de 100m al voltant de l’habitatge mitjançant imatges de satèl·lit d’altra resolució, mesurant la coberta verda i integrant-ho tot als mapes d’índex coneixent el tipus de vegetació. A més a més, es va actualitzant a temps real per si pot haver-hi canvis. Però la cosa no es queda aquí sinó que de cara a un futur StarLab està treballant per poder valorar la qualitat de l’aire i del trànsit que hi ha al voltant de cada propietat.

El símbols que fem servir per marcar l’escala de valoració del GreenDEX són números del 1 al 5, sent el 1 el màxim de vegetació i el 5 sent el valor més baix.

I la millor forma de poder veure aquest índex de vegetació a cada ciutat és a través del GreenMap que podeu trobar al costat de les descripcions de cada immoble de la nostra web centrant-se en la zona de la població on està ubicat.

Gracies a l’aplicació de la tecnologia del GreenDex i la informació que ens proporciona, fa 1 any que vam rebre el premi Most Innovative Marketing Technique (premi a la tècnica de màrqueting més innovadora) que lliura Luxury Real Estate des dels Estats Units on es reuneixen empresaris del sector de més 70 països diferents.

0 Read More

L’Eixample Esquerra el millor barri del 2020

No fa gaires dies que des de la revista Time Out Barcelona van fer una enquesta per saber quins eren els millors barris del món basant-se en les opinions dels locals i consultant experts de les diferents revistes Time Out d’arreu del món. I és que aquest 2020, els nostres barris han adquirit una nova dimensió pel confinament que han passat moltes de les ciutats, fet que ha obligat a la gent a viure més a prop del seus veïns.

Hi ha barris i comerços que durant aquest temps s’han reinventat, i això ha fet que molta gent redescobrís el barri on viu i als seus veïns fent pujar la seva satisfacció. Després de tot això i recopilant la informació de l’enquesta, el barri que ha resultat estar a dalt de tot de la llista ha resultat ser l’Eixample Esquerra de Barcelona. Es va tornar un barri amb molta energia positiva a través dels balcons organitzant esdeveniments entre veïns, es van crear xarxes de suport, alguns comerços i restaurants va oferir descomptes per tal que tothom pogués passar molt millor el confinament.

Si ara algú, després de saber això, té en ment anar a viure cap allà us volem ensenyar alguns del pisos que hi tenim perquè pugueu viure aquest ambient meravellós.

27032- Fantàstic pis a l’Eixample Esquerra

És un pis de segona mà de 135m2, 3 habitacions, 3 banys i terrassa ubicat a una finca senyorial del 1906. L’han reformat i han rehabilitat alguns elements originals a la vegada que han introduint materials moderns de màxima qualitat.

26921- Sensacional àtic d’alt standing

Aquest àtic dúplex de 275m2 amb 6 habitacions i 5 banys té una terrassa espectacular a la planta superior amb unes vistes magnífiques de la ciutat. A més a més, a tot l’habitatge hi ha grans finestrals que donen molta llum a l’interior durant tot el dia. La finca on està ubicat va ser construïda al 1990 i té servei de consergeria i pàrquing.

0 Read More
AVUI ES
PORTEM DIES A PROP DE TU