Amat i el teletreball

En els últims 2 anys sembla que el teletreball està a l’orde del dia i és un fet que tots hem integrat com una cosa normal, però a Amat ja estàvem preparats per poder teletreballar molt abans que arribés la COVID-19. Quan la pandèmia ens va [...]

0 Read More

Com podem tramitar la subvenció dels Fons Next Generation per a la Rehabilitació en Eficiència Energètica

El passat 22 de març vam organitzar una conferència amb en Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya on, també, vam aprofitar per presentar el nostre nou servei AmatZonia als nostres clients. La conferència es va centrar en parlar d’edificis eficients i sobre tot en què cal saber dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Sanuy va començar explicant que hi ha diferents programes, amb l’objectiu de reducció de demanda i consum energètic, per tant, per millorar l’eficiència energètica dels edificis. Dels diferents programes, aquells que més ens afecten són els de rehabilitació a nivell d’edifici (Programa 3), a nivell d’habitatge (Programa 4) i també aquell referent a la documentació tècnica, el Llibre de l’Edifici Existent (Programa 5), que estaran actius fins a mitjans del 2026. Alguns poden ser compatibles entre ells segons les accions que es realitzin però si no n’esteu segurs us podeu dirigir al nostre departament d’AmatZonia on us ajudarem i aclarirem dubtes.

En total Catalunya rebrà un total de 480 milions d’euros destinats a rehabilitar 65.000 habitatges que estiguin en mínims d’eficiència energètica i que facin i justifiquin les accions per millorar abans del 30 de juny del 2026. Aquests fons estan enfocats a rehabilitar aquells edificis construïts sense els criteris d’eficiència energètica actual i, per tant, és “ara o mai”, tal i com va dir Sanuy; “si no ho fan ara se’n penediran” perquè “aquests fons ens passen per davant i no tornaran a passar”. El Director de Qualitat va explicar que en molts d’aquests edificis és comú que encara tinguin elements d’amiant, i que si se’n troba a les parts on es farà la rehabilitació, els topalls per habitatge de la subvenció augmenten 1.000€ al programa Edificis perquè s’haurà de retirar obligatòriament.

És el moment per aprofitar a fer aquelles obres que són necessàries, com aquelles resultants d’haver passat la ITE, ja que mentre assolim els nivells d’eficiència sol·licitats, el Programa Edificis, per exemple, ens subvenciona les obres en eficiència energètica, però també aquelles obres estructurals, d’accessibilitat o de patologies que s’hagin de fer, sempre dins els límits establerts.

El Programa 4, Habitatge, és aquell que anomenen “Programa Finestres”, ja que es vol potenciar la millora en els habitatges a través de, per exemple, la millora en els tancaments. En el cas d’aquest programa s’exigeix que l’habitatge sigui domicili habitual de qui demana l’ajut.

Com és el procés per demanar les ajudes?

La sol·licitud dels Ajuts dels Fons Next Generation a la rehabilitació en eficiència energètica es composa de diferents tràmits en els que intervenen varis interlocutors, per tal de poder fer el seguiment de tota la part tècnica i la part administrativa.

En el cas, per exemple, del Programa Edifici, els passos que s’han de seguir comencen per una Fase Prèvia que està a càrrec del tècnic i l’administrador que hauran de fer:

 • Un pre-dimensionat de la rehabilitació, és a dir: un anàlisi on es vegi l’estimació del % de reducció previst de consum energètic, una aproximació del cost de les actuacions i un anàlisi del compliment de requisits tècnics.
 • Anàlisi de viabilitat
 • Disseny del projecte i CEE (edifici existent i projecte)
 • Ofertes de les empreses constructores

Un cop s’ha fet això comença el Tràmit 0, que és quan un tècnic habilitat fa la validació de la documentació de la Fase Prèvia i genera el codi iD al portal de tràmits Gencat.

Per als Tràmits 1 i 2 s’han habilitat les Oficines Tècniques de Rehabilitació tant del Col·legi d’Administradors com dels Col·legis d’Arquitectes i el d’Aparelladors. Amb aquests tràmits s’aconsegueixen els informes d’idoneïtat administrativa i tècnica.

Quan estigui tot validat s’inicia el Tràmit 3. És el moment de sol·licitar la subvenció. Aquí és on acaba la fase de sol·licitud i és quan es pot començar l’execució d’obres, és a dir la Fase 4.

Al finalitzar les obres s’han de demostrar que s’han realitzat amb els criteris de la subvenció i s’han de justificar les despeses, aquí ens trobem a la Fase 5.

I les últimes dues fases la 6, la de control i pagament, i la 7 la de control i auditoria serien les últims passos que s’haurien de tramitar per tancar tot el procés.

Finançament de les obres

Seguint els tràmits, les obres s’han de realitzar i pagar abans de rebre la subvenció i això pot fer que molts propietaris no ho puguin pagar tot de cop, per aquest motiu el Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya també va explicar des del Departament d’Economia i Hisenda, el Departament de Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances i Avals s’ha arribat a un conveni amb diferents entitats financeres per tal que les comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques puguin accedir a un finançament amb bones condicions per tal de poder cobrir el % del que no cobreix la subvenció.

Jordi Sanuy també va voler explicar que el % no subvencionat de les obres tenen avantatges fiscals ja que es podrà fer una reducció directa a la Declaració de la Renda.

Si necessiteu aclarir algun dubte o voleu sentir-vos acompanyats durant tot el tràmit per sol·licitar les ajudes no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Us atendrem encantats.

0 Read More

Com aprofitar els fons Next Generation per millorar l’eficiència del meu edifici?

Què en sabem dels Fons Next Generation de la Unió Europea?

Des d’AmatZonia us expliquem aquells que van destinats actualitzar i rehabilitar els edificis residencial per tal de millorar-los en quant a eficiència energètica. Des del 5 d’octubre de l’any passat aquests fons es regulen a través del Reial Decret 853/2021 en 6 programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR).

Així que, com podeu veure, els edificis residencials són els grans beneficiats d’aquestes ajudes i el nostre departament AmatZonia us informarà i assessorarà sobre quina és la millor opció per cada edifici o habitatge individual.

Molt potencial de millora

Photo by Anthony Esau

Photo by Anthony Esau

A Espanya hi ha un gran potencial per millorar en aquests temes. Més del 81% dels edificis existents es situen entre les lletres E, F o G en termes d’emissions, i el percentatge augmenta fins al 84,5% dels edificis si parlem del consum energètic. Per tant, queda palès que hi ha una important necessitat de millora en quant a la rehabilitació energètica.

I això passa perquè prop del 45% dels edificis són previs a 1980, quan no existia una normativa sobre l’eficiència energètica en les edificacions de nova construcció.

La distribució dels fons

L’objectiu dels Fons Next Generation és reduir com a mínim d’un 30% el consum d’energia en els habitatges residencials amb el propòsit d’arribar a rehabilitar un total 75.000 habitatges en 3 anys.

Tot i que encara no estan publicades i no es saben dades exactes, les ajudes es distribuiran entre les actuacions de millora que es duguin, o s’hagin dut, a terme, fins al juny de 2026 i estaran distribuïdes en 3 anualitats, entre 2021, 2022 i 2023.

Quins programes de les ajudes ens interessen?

Els 6 programes que formen part de les ajudes es composen de 5 programes destinats a la rehabilitació i un a la construcció d’habitatge de lloguer social.

Photo by Scott Webb

Photo by Scott Webb

 1. Actuacions de rehabilitació a nivell de barri
 2. Suport a les oficines de rehabilitació
 3. Actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici
 4. Millora de l’eficiència energètica en habitatges
 5. Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent (LEE) i redacció de projectes de rehabilitació
 6. Construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients

El programes que més ens interessen són el 3 i el 4 que impulsen la rehabilitació tant dels edificis com dels habitatges.

A continuació els detallem.

Nº3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis

 • Actuacions en edificis d’ús predominant residencial per a millorar l’eficiència energètica.
 • Acreditar la reducció d’un mínim d’un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.
 • Acreditar també la reducció de demanda del 25% en refrigeració i calefacció en la zona climàtica C, que és la que correspon a Barcelona i Girona.

En aquest punt del programa entrarien actuacions fetes sobre l’envolupant de l’edifici, és a dir, a les façanes i les cobertes; una opció seria instal·lar aïllant o cobertes verdes que es podrien complementar amb plaques solars. Però s’ha de fer un estudi de les accions possibles analitzant les dades de la taula.

Nº4. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges

 • Actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.
 • Actuacions que assoleixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim el 7%.
 • La inversió màxima subvencionable per habitatge serà de 7.500€.
 • L’import de la subvenció serà del 40% de la inversió subvencionable

En aquest cas serien actuacions més centrades sobre tancaments i finestres.

Així, per tal de millorar l’eficiència energètica d’un edifici, es poden fer diferents tipus d’actuacions alhora per poder assolir els objectius necessaris per obtenir les ajudes, cada edifici es troba en una situació diferent i des d’Amatzonia us explicarem les opcions per a cadascun.

0 Read More

Us presentem AmatZonia

Li hem donat nom al nostre servei d’assessorament per l’optimitació energètica dels immobles i edificis eficients batejant-lo com a AmatZonia.

Photo by Lily Banse

Photo by Lily Banse

Des d’Amat apostem per la sostenibilitat i l’eficiència energètica en tota mena d’immobles des de ja fa temps, i aquest és un dels motius per els que des de fa anys vam implementar el GreenDEX, el nostre índex que marca la quantitat de verd que envolta un immoble.

A AmatZonia treballem en diferents línies tant en immobles residencials com en naus industrials o seus corporatives fent projectes a mida, segons les necessitats de cada client i les possibilitats que ofereix l’edifici.

Analitzem l’edifici amb una mirada global, des de l’envolupant de l’edifici, façanes i cobertes, fins a la recuperació dels espais, avui en dia tan importants per l’ús i gaudi de les famílies com poden ser els terrats o patis posteriors.

A continuació us expliquem algunes de les possibles actuacions.

AmatZonia fa Cobertes verdes

Un dels punts sobre els què més treballem són les cobertes verdes.

Els immobles tenen molt potencial en aquest sentit perquè a la gran majoria es poden instal·lar una de les diferents tipologies de cobertes verdes.

El beneficis que aporten són molts, com l’increment del valor dels immobles, la millora en l’aïllament tèrmic, acústic i en la qualitat de l’aire, la reducció de les temperatures i per tant la reducció del consum de calefacció i aires condicionats, i millora el rendiment de la plaques fotovoltaiques. A part, una coberta verda ajuda a incrementar la biodiversitat, la qualitat de l’aire i genera oxigen alhora que es creen nous espais de reunió i esbarjo.

AmatZonia instal·la plaques fotovoltaiques

Des d’AmatZonia us guiarem i us explicarem la millor opció d’instal·lació fotovoltaica, sigui en cases unifamiliars, comunitats de veïns o naus industrials. Tot plegat ho detallem als següents posts:

AmatZonia Rehabilita edificis

Photo by Brandon Lee

Photo by Brandon Lee

L’objectiu és aconseguir uns edificis més eficients energèticament, tot contribuint a la cura del medi ambient i millorant la salut de les persones.

La gran majoria d’edificis existents són antics, sense aïllament tèrmic i amb tancaments ineficients, per tant necessiten una rehabilitació el més integral possible i amb visió d’una nova vida per l’edifici.

En el següent post podreu veure què és i com influeix en les nostres llars l’eficiència energètica i algunes de les possibles actuacions al respecte, com ara canvis en façanes, en cobertes, doble vidre amb càmera d’aire i marcs de les finestres o instal·lar calderes de condensació i aïllar canonades. També és important remarcar, que igual que les plaques fotovoltaiques són el futur, també hem de pensar en els punts de recàrrega dels cotxes elèctrics.

 

Assessorament integral des d’AmatZonia:

El nostre departament els ofereix un projecte claus en mà assessorant tot el procés, previ anàlisi de les necessitat reals a cobrir, seleccionant els proveïdors més adequats en cada cas, controlant l’execució de l’obra fins a la seva total finalització i aportant les solucions financeres necessàries en tot moment.

74 anys d’experiència al sector immobiliari ens avalen i ens permeten poder oferir una consultoria integral sobre les necessitats de qualsevol tipus d’immoble.

El nostre departament AmatZonia estarà encantat d’atendre’ls a través del següent mail: nadia.massague@amatimmo.cat

0 Read More

Presentant l’Informe de Mercat del 2020

El passat dilluns vam fer públic l’Informe de Mercat de l’any 2020 realitzat amb les nostres dades on expliquem com vam viure el mercat de lloguer i de venda, tant d’obra nova com de segona mà, durant un any que va ser complicat i molt diferent al que mai abans havíem viscut.

Vam convocar a la premsa a una terrassa de Barcelona per explicar que en el nostre cas les dades del mercat de lloguer van ser superiors al 2019, però en canvi amb les vendes van ser inferior, també vam parlar de com el mercat immobiliari es va veure afectat per la pandèmia de la COVID intentant seguir endavant.

 

Lloguer

En el cas del mercat de lloguer l’any passat va viure dos moments importants. El primer, que va afectar a tota la societat, el confinament a causa de la COVID, quan vam estar 3 mesos sense mercat. I el segon, els canvis de marc legal que ens va fer retirar tot el nostre producte de lloguer del mercat de forma temporal per tal d’adaptar-nos a la nova normativa. Per tant, en tot l’any vam tenir un 8 mesos i mig efectius.

Si ens centrem en el número de contractes del 2020, en vam fer un 2% més que l’any anterior sent juny i juliol els mesos més intensos, en part gràcies a seguir comercialitzant diferents projectes d’obra nova. En quant a les renovacions de contractes, l’any passat en vam fer menys degut a que molts des llogaters es van acollir a les pròrrogues automàtiques que es van aprovar amb els Reals Decrets fets durant l’estat d’alarma.

Com dèiem, al setembre, es va aprovar el Decret de Regulació de Rendes que, en el nostre cas, les diferencies amb els preus que ja teníem eren bastant petites, però sempre amb una petita baixada de preus. Aquesta nova regulació i els constants canvis de marc legal han acabat provocant que alguns propietaris decidissin posar el immoble a la venda i retirar-lo del mercat de lloguer, o que la inversió s’aturés. Tot i això, la mitja dels immobles que vam llogar estaven en franges de preus més elevades que anys anteriors ja que la gran majoria de gent buscava pisos que tinguessin terrasses, llum natural o serveis comunitaris com piscina, o cases. En conseqüència un 60% dels nous contractes de lloguer estan per sobre dels 1.000€ de renda.

La nostra experiència durant el 2020 ens va mostrar que l’oferta de lloguer va ser un 10-20% superior als anys 2018 i 2019, sobretot a la ciutat de Barcelona. Això va passar perquè la demanda que acostumava a buscar a la ciutat va desaparèixer començant a buscar llogar fora de la ciutat amb les característiques que anomenàvem abans i, també, perquè les renuncies a la capital es van incrementar.

Les característiques principals dels immobles llogats al 2020, com ja dèiem abans, era que tinguessin terrassa o jardí privat, la majoria eren pisos d’uns 90m2 amb 3 habitacions i amb una etiqueta energètica E, si eren de segona mà, o B si eren d’obra nova. En quant al GreenDEX gran part del immobles eren un G3 o un G4.

I el perfil dels llogaters, la gran majoria estaven entre els 40 i 50 anys tenint un potencial econòmic mig ja que, com hem comentat, el tipus d’immoble més llogat era més “premium”.

Venda

Al 2020 vam fer un 18% menys d’operacions que l’any anterior, tot i això la mitja de preus en la que ens vam moure era un 6% més alta.

En el cas del mercat d’immobles de 2a mà vam realitzar un 3% més d’operacions i en franges de preu més elevades, vam poder comprovar que les vendes per sobre dels 500.000€ van créixer un 10%. Es va sentir a dir molt que els preus podien anar a la baixa, però nosaltres mirant les dades no hem percebut cap canvi. També em vist que, si realment es vol vendre, els propietaris estan disposats a escoltar ofertes dels clients . Però si una cosa està clara és que els preus de venda estan relacionats amb la oferta i les vendes de cada zona. El passat 2020 van tenir molta importància el mercat de les cases amb superfícies superiors als 180m2 i va augmentar molt la recerca d’immobles de més de 4 habitacions. Per aquest motiu les repercussions han estat similars a anys anteriors o, inclús, més baixes; quan es venen immobles més grans en superfície les repercussions per m2 construït baixen.

Si ens centrem en l’obra nova, les nostres operacions l’any passat van disminuir com a conseqüència de la COVID, d’unes expectatives d’una baixada de preus per part dels possibles clients que no va ser i, per últim, per tenir uns projectes que comercialitzàvem molt madurs. Això queda plasmat en una baixada de la mitjana de vendes al mes, hem passat de 7 cada més al 2019 a 4 vendes al mes.

Amat Luxury

Les operacions per sobre del 1.000.000€ van ser superior a l’any 2019, de fet va ser un dels segments que més es va activar al sortir del confinament més estricte, perquè com hem dit abans la gent buscava sortir de la ciutat de Barcelona per tenir cases amb jardí privat, piscina i espais lluminosos i la tendència s’ha anat sostenint fins ara. Per tant, tot i ser un mercat petit en quant a número d’operacions és important en els imports de les propietats.

El que no va funcionar tant bé va ser la venda de solars ja que els compradors el que buscaven era poder ocupar immediatament l’immoble i no haver d’esperar a la construcció d’una casa.

Si voleu veure tot l’informe d’una manera més exhaustiva ho podeu fer a continuació.

 

0 Read More

Com instal·lar plaques solars si vivim en una comunitat de veïns

En un post anterior parlàvem del que comporta econòmicament instal·lar plaques solars i com funciona la compensació d’excedents d’energia a la factura de la llum.

Però per poder tenir aquest estalvi, tant econòmic com energètic, hem de poder instal·lar les plaques solars, i fer-ho a una comunitat de veïns no és tant senzill com fer-ho en una casa unifamiliar pròpia, ja que són molts els que s’han de posar d’acord. Per tant, què necessitem saber si volem que el nostre edifici sigui més renovable instal·lant plaques solars?

Primerament s’ha de tenir clar qui farà us de l’energia que generin els panells fotovoltaics, si només estarà destinada a la llum de la comunitat, si només són uns quants veïns que les volen col·locar pel seu consum privat o si s’arriba a un acord entre tots els veïns per repartir l’energia entre tots els pisos i la comunitat. Hi ha tantes opcions com comunitats de veïns, però el més important és sempre parlar-ho amb anterioritat i que quedi tot clar amb un contracte pel mig.

Passos previs a la instal·lació: informar i organitzar els veïns

El què està clar és que no cal que tots els veïns vulguin posar-se plaques solars perquè uns quants ho puguin fer; el cost de les plaques només l’assumiran aquells que les facin servir. Però en cas que algun veí o veïna es vulgui adherir al cap dels anys caldrà que aboni l’import que li hagués correspost de la instal·lació inicial.

Photo by Nirmal Rajendharkumar

Photo by Nirmal Rajendharkumar

Per tant, en aquests casos en què només són uns quants els que volen fer servir plaques, el primer que s’ha de fer a la comunitat de propietaris és saber qui està interessat informant a tots els veïns i organitzar-se els que vulguin energia procedent dels panells. Per això cal demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tothom pugui fer una correcta valoració per prendre una decisió.

Com dèiem abans, no cal que hi participin tots els veïns si no estan interessats. En aquest cas l’energia es repartirà en funció dels acords als què hagin arribat entre el conjunt de les persones interessades. En canvi sí caldrà que tota la comunitat voti perquè el projecte s’aprovi, ja que en la majoria dels casos les plaques s’instal·len a la coberta de l’edifici, que gairebé sempre és de propietat comunitària, i és per això que cal assolir un acord amb la resta de propietaris de la comunitat de veïns encara que no tots vulguin fer servi les plaques. Segons el Codi Civil de Catalunya cal aprovar la proposta del projecte en una junta general de la comunitat de veïns per diferents majories en funció de les característiques del projecte com per exemple si les plaques són d’us privat o comunitari, o si es col·locaran a una zona d’us comunitari o no.

En la majoria del casos es necessita una majoria simple del total de vots, és a dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. Tot i que en cas que siguin necessàries innovacions físiques a l’immoble per a la instal·lació es necessita el vot favorable de 4/5 parts, i en cas que s’hagin de cedir gratuïtament elements comuns d’ús comú es necessita el vot favorable de tots els propietaris. També hi ha l’opció que una persona proposi llogar part de la coberta comunitària per al seu gaudi individual (instal·lar les plaques), i aquí les majories necessàries canvien depenent de la durada del lloguer, si és inferior a 15 anys és una majoria simple, si el període de temps és superior, 4/5 parts de vots a favor.

Per tant, un cop sabem quins propietaris volen fer servir els panells fotovoltaics, els acords als que s’ha d’arribar són els següents:

– Acord de l’ús d’un espai comunitari per instal·lar-hi una nova infraestructura amb tota la comunitat de veïns

– Acord de participació econòmica i finançament de cada participant

– Acord de repartiment de l’energia generada.

Al moment de realitzar els contractes i els acords, hi ha una opció en que es pot optar per voler vendre l’energia sobrant a tercers. En cas que s’opti per això la cosa es complica perquè llavors es necessari configurar la comunitat veïns com una empresa venedora. És per aquest motiu que en el cas de les comunitats de propietaris surt més a compte abocar l’energia sobrant a la xarxa i rebre un descompte a la factura.

Ja tenim un acord, i ara què?

És el moment de triar quina empresa és l’encarregada de fer la instal·lació escollint el pressupost que més hagi convençut als que utilitzaran els panells, i signar el contracte amb ells. El més recomanable és utilitzar la modalitat de contracte clau en mà per tal d’evitar que el cost final sigui molt més superior al pressupostat. Amb aquest contracte l’empresa es compromet a:

Photo by Guillherme Schneider

Photo by Guillherme Schneider

– Fer una visita tècnica i redactar un projecte.

– Tramitar permisos d’obra.

– Tramitar possibles subvencions o bonificacions.

– Subministrar i instal·lar tots els elements.

– La posada en marxa.

– La legalització.

– Tenir un mínim d’anys de garantia.

Un dels punts importats de la instal·lació és el comptador de generació, l’empresa instal·ladora l’ha de col·locar segons indica l’empresa de distribució elèctrica de l’edifici que és qui s’encarrega de prendre nota de les lectures de la llum. Aquesta última ho envia a cada comercialitzadora perquè pugui facturar correctament segons de repartiment d’energia acordat provinent de les plaques solars.

 

En cas que finalment s’opti per instal·lar plaques al vostre edifici, ja sigui per a tota la comunitat o per a ús privat, podeu contactar amb el vostre administrador perquè us pugui ajudar a seguir els passos indicats anteriorment.

0 Read More
AVUI ES
PORTEM DIES A PROP DE TU