Com aprofitar els fons Next Generation per millorar l’eficiència del meu edifici?

Què en sabem dels Fons Next Generation de la Unió Europea?

Des d’AmatZonia us expliquem aquells que van destinats actualitzar i rehabilitar els edificis residencial per tal de millorar-los en quant a eficiència energètica. Des del 5 d’octubre de l’any passat aquests fons es regulen a través del Reial Decret 853/2021 en 6 programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR).

Així que, com podeu veure, els edificis residencials són els grans beneficiats d’aquestes ajudes i el nostre departament AmatZonia us informarà i assessorarà sobre quina és la millor opció per cada edifici o habitatge individual.

Molt potencial de millora

A Espanya hi ha un gran potencial per millorar en aquests temes. Més del 81% dels edificis existents es situen entre les lletres E, F o G en termes d’emissions, i el percentatge augmenta fins al 84,5% dels edificis si parlem del consum energètic. Per tant, queda palès que hi ha una important necessitat de millora en quant a la rehabilitació energètica.

I això passa perquè prop del 45% dels edificis són previs a 1980, quan no existia una normativa sobre l’eficiència energètica en les edificacions de nova construcció.

La distribució dels fons

L’objectiu dels Fons Next Generation és reduir com a mínim d’un 30% el consum d’energia en els habitatges residencials amb el propòsit d’arribar a rehabilitar un total 75.000 habitatges en 3 anys.

Tot i que encara no estan publicades i no es saben dades exactes, les ajudes es distribuiran entre les actuacions de millora que es duguin, o s’hagin dut, a terme, fins al juny de 2026 i estaran distribuïdes en 3 anualitats, entre 2021, 2022 i 2023.

Quins programes de les ajudes ens interessen?

Els 6 programes que formen part de les ajudes es composen de 5 programes destinats a la rehabilitació i un a la construcció d’habitatge de lloguer social.

 1. Actuacions de rehabilitació a nivell de barri
 2. Suport a les oficines de rehabilitació
 3. Actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici
 4. Millora de l’eficiència energètica en habitatges
 5. Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent (LEE) i redacció de projectes de rehabilitació
 6. Construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients

El programes que més ens interessen són el 3 i el 4 que impulsen la rehabilitació tant dels edificis com dels habitatges.

A continuació els detallem.

Nº3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis

 • Actuacions en edificis d’ús predominant residencial per a millorar l’eficiència energètica.
 • Acreditar la reducció d’un mínim d’un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.
 • Acreditar també la reducció de demanda del 25% en refrigeració i calefacció en la zona climàtica C, que és la que correspon a Barcelona i Girona.

En aquest punt del programa entrarien actuacions fetes sobre l’envolupant de l’edifici, és a dir, a les façanes i les cobertes; una opció seria instal·lar aïllant o cobertes verdes que es podrien complementar amb plaques solars. Però s’ha de fer un estudi de les accions possibles analitzant les dades de la taula.

Nº4. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges

 • Actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.
 • Actuacions que assoleixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim el 7%.
 • La inversió màxima subvencionable per habitatge serà de 7.500€.
 • L’import de la subvenció serà del 40% de la inversió subvencionable

En aquest cas serien actuacions més centrades sobre tancaments i finestres.

Així, per tal de millorar l’eficiència energètica d’un edifici, es poden fer diferents tipus d’actuacions alhora per poder assolir els objectius necessaris per obtenir les ajudes, cada edifici es troba en una situació diferent i des d’Amatzonia us explicarem les opcions per a cadascun.