Els beneficis de les cobertes verdes en edificis

Des d’Amat pensem en el futur i per això apostem per una societat més sostenible. Sabem que a través de millorar les edificacions, com ja hem explicat en algun post anterior, en eficiència energètica, aportant energies renovables i instal·lant nous espais verds es contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Tenim clar que necessitem un canvi en les ciutats, tant en les infraestructures com en els edificis on vivim. Aquí tractarem les problemàtiques a les ciutats, però també explicarem les solucions basades en la naturalesa que ajuden a reduir aquestes problemàtiques: les cobertes verdes o vegetals; una important aposta de futur per millorar el medi ambient, tot millorant el nostre edifici.

Photo by CHUTTERSNAP
Photo by CHUTTERSNAP

Es preveu que l’any 2050 entre el 50% i el 80% de la població visqui a les ciutats, amb importants conseqüències socials, ecològiques i de salut. Això provoca un increment en les possibilitats d’inundacions, augmenta la contaminació, empitjora la qualitat de l’aire, provoca una falta d’espais verds i una reducció de la biodiversitat provocant illes de calor i augmentant la dependència energètica i els seus costos.

Sabem que si vivim a les ciutats tenim una mala qualitat de l’aire, però les cobertes verdes ens ajuden a millorar-la, ja que no només generen oxigen, sinó que a més absorbeixen CO2. A les ciutats la temperatura ha augmentat progressivament provocant, el que s’anomena, Efecte Illa de Calor, trobant al centre una temperatura 2-3ºC més elevada que als afores. Aquest augment ens afecta a les persones, però també als edificis i les infraestructures, i les cobertes verdes ens aporten la frescor necessària per reduir aquesta temperatura.

Hem de tenir en compte que una coberta convencional pot arribar als 70ºC, mentre que amb una coberta verda podem mantenir la coberta a una temperatura d’entre 26-30ºC constant, la qual cosa no només ens redueix la temperatura interior de l’edifici, sinó que contribueix a la protecció de la coberta i a l’allargament de la seva vida útil.

I no ens oblidem de les energies renovables, ja n’hem parlat amb altres posts, l’autoconsum, possible avui en dia gràcies a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques, és una inversió ideal que ens permet contribuir a la millora de la sostenibilitat i generar, a més, estalvis. Important també destacar que podem incrementar aquests efectes beneficiosos gràcies a la combinació de les plaques amb les cobertes verdes.

Ja des de l’any 1987 les Nacions Unides parlen del Desenvolupament Sostenible, materialitzant-se en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per tots els estats membres l’any 2015. Hi ha establerts 17 punts diferents d’ODS, i gràcies a la conversió de les cobertes en cobertes verdes i amb energies renovables estem contribuint en 7 d’ells.

Photo by CHUTTERSNAP
Photo by CHUTTERSNAP

A més, podem generar nous espais per gaudir de, per exemple, els nostres terrats, actualment oblidats.

Amb aquestes actuacions també ajudem a complir el Marc sobre Clima i Energia pel 2030 de la Unió Europea, que estableix 3 objectius clau:

  • Reduir un 40% l’emissió de gasos hivernacle.
  • Aconseguir que les energies renovables arribin a una quota mínima del 32% del consum final d’energia.
  • Millorar l’eficiència energètica en un 32%.

Tot plegat, ens ajuda a millorar el nostre edifici, la nostra salut i el nostre entorn, tot generant estalvis i revaloritzant les nostres propietats.

Si després de haver llegit tot això estàs pensant en transformar el teu terrat nosaltres t’ajudem a conèixer totes les possibilitats i a triar la millor opció pel seu edifici. Podem fer un projecte claus en mà amb tècnics especialitzats i possibilitats de finançament, pregunti’ns.