43,8 M€ d’ajudes del fons europeu per a la rehabilitació energètica d’edificis a Catalunya

Photo by Alfons Morales on Unsplash

Es sabut que un 38% del CO2 de les emissions globals es deuen als edificis i al sector de la construcció pel consum d’energia que es fa. Segons l’Agència Internacional d’Energia, per aconseguir el objectiu de 0 emissions netes de carboni al 2050, les emissions directes dels edificis s’haurien de reduir a la meitat al 2030. I és per això que a mitjans del 2020 es van aprovar aquestes mesures del fons europeu per ajudar a la rehabilitació d’edificis arreu d’Europa per aconseguir millorar la seva eficiència.

La gran majoria del parc d’edificis que hi ha a l’Estat Espanyol són de qualificacions energètiques pobres, sent la majoria una F o una G, i és per aquest motiu que s’han llançat aquestes ajudes per tal de millorar l’eficiència energètica i incorporar energies renovables al parc d’edificis envellits que existeix. L’ajuda anirà a les comunitats autònomes que seran les beneficiaries directes, tocant-li a Catalunya 43,8M€.

Les ajudes es donaran a les edificacions, entre elles les comunitats de veïns, que estiguin disposades a millorar, com a mínim, una lletra de l’eficiència energètica del seu edifici fent les reformes necessàries com canviar l’aïllament tèrmic, substituir les instal·lacions que funcionen amb combustibles d’origen fòssil per unes basades en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar…, i millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Photo by Ariana Suárez on Unsplash

La convocatòria del Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) que ha obert l’Institut Català d’Energia per aquells qui desitgin poder optar a l’ajuda, estarà activa fins que s’esgoti el pressupost disponible o com a molt tard fins al 31 de juliol del 2021.

Per obtenir l’ajuda, que pot arribar a finançar entre un 35 i 55% del pressupost, s’han seguir els requisits que l’edifici estigui construït abans del 2007 i que el cost elegible mínim sense IVA del projecte de restauració sigui superior a 10.000€, a més a més també demanen que, un cop finalitzada la millora, per a cada actuació hi hagi un estalvi del 10% d’energia i que la lletra de l’edifici millori.

En cas de dubtes poseu-vos en contacte amb el vostre administrador que us podrà ajudar a prendre unes millors decisions i valorar si val la pena o si el projecte de millora que es vol fer encaixa en aquestes ajudes.