Ja es poden tramitar les sol·licituds dels Fons Next Generation per a la Rehabilitació en Eficiència Energètica

Ja estan publicades totes les convocatòries per a Catalunya dels Fons Next Generation per a la Rehabilitació en Eficiència Energètica d’edificis.

Des d’AmatZonia us expliquem aquells programes que van destinats a actualitzar i rehabilitar els edificis residencials per tal de millorar-los en quant a eficiència energètica i us ajudem a aplicar-los.

Des del 5 d’octubre de l’any passat aquests fons es regulen a través del Reial Decret 853/2021 en 6 programes d’ajuda en matèria de rehabilitació Residencial i Habitatge Social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Així que, com poden veure, els edificis residencials són els grans beneficiats d’aquestes ajudes i el nostre departament AmatZonia els informarà i assessorarà sobre quina és la millor opció per cada edifici o habitatge individual, així com el procediment a seguir en cada cas.

Convocatòries publicades!

Les convocatòries de les sol·licituds dels Ajuts Next Generation a la Rehabilitació en Eficiència Energètica ja estan publicades però canvien segons la zona on es trobi l’edifici. Aquestes són les 3 convocatòries que hi ha actualment en territori català:

 • 28 Març – Agència de l’Habitatge de Catalunya – per a tot el territori català exceptuant l’Àrea Metropolitana i Barcelona ciutat.
 • 29 Abril – Consorci Metropolità de l’Habitatge – per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • 27 de Juny – Consorci de l’Habitatge de Barcelona – per a la ciutat de Barcelona.

Tot i que tenen una base comú, segons el publicat al Reial decret 853/2021 de 5 d’octubre, cadascuna de les tres convocatòries catalanes tenen característiques pròpies en els criteris i en la forma de tramitació. Per resoldre dubtes sobre aquest tema contacteu amb nosaltres al següent mail: nadia.massague@amatimmo.cat

Programes 3, 4 i 5

Els programes que estan inclosos en totes les convocatòries són els que exposem a continuació. Els expliquem aquí a grans trets:

Nº3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis

 • Actuacions en edificis d’ús predominant residencial per a millorar l’eficiència energètica.
 • Acreditar la reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.
 • Acreditar també la reducció de demanda del 25% en refrigeració i calefacció en la zona climàtica C, que és la que correspon a Barcelona i Girona.

En aquest punt del programa entrarien actuacions fetes sobre l’envolupant de l’edifici, és a dir, a les façanes i les cobertes; una opció seria instal·lar aïllant o cobertes verdes que es podrien complementar amb plaques solars, però mentre es compleixin els requisits d’eficiència, es subvencionen també les obres.

Nº4. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges

 • Actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.
 • Actuacions que assoleixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim el 7%.
 • La inversió màxima subvencionable per habitatge serà de 7.500€.
 • L’import de la subvenció serà del 40% de la inversió subvencionable.
 • S’ha d’acreditar residència habitual.

En aquest cas serien actuacions més centrades sobre tancaments i finestres.

Nº5. Programa d’Elaboració del Llibre de l’Edifici Existent (LEE) i redacció de projectes de rehabilitació

Les actuacions subvencionables en aquest programa són:

 • Implantació i generalització del Llibre d’Edifici existent per a la rehabilitació.
 • Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis d’acord amb els límits establerts, amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Finançament de les obres

Des del Departament d’Economia i Hisenda, el Departament de Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances i Avals s’ha arribat a un conveni amb diferents entitats financeres per tal que les comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques puguin accedir a un finançament amb bones condicions per tal de poder cobrir el % del que no cobreix la subvenció.

També és important dir que, en el cas d’aquests fons, el % no subvencionat de les obres tenen avantatges fiscals ja que es podrà fer una reducció directa a la Declaració de la Renda.

Molt potencial de millora

A Espanya hi ha un gran potencial per millorar en aquests temes. Més del 81% dels edificis existents es situen entre les lletres E, F o G en termes d’emissions, i el percentatge augmenta fins al 84,5% dels edificis si parlem del consum energètic. Per tant, queda palès que hi ha una important necessitat de millora en quant a la rehabilitació energètica.

I això passa perquè prop del 45% dels edificis són previs a 1980, quan no existia una normativa sobre l’eficiència energètica en les edificacions de nova construcció.

Conferència de presentació amb Jordi Sanuy

El passat 22 de març en Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya va venir a una conferència on va parlar d’edificis eficients i, sobre tot, de què cal saber dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

Sanuy explicava que hi ha diferents programes, sempre amb l’objectiu de reduir de demanda i el consum energètic, per tant, per millorar l’eficiència energètica dels edificis i va especificar que els fons estaran actius fins a mitjans del 2026.

Catalunya rebrà un total de 480 milions d’euros destinats a rehabilitar 65.000 habitatges que estiguin en mínims d’eficiència energètica i que facin i justifiquin les accions per millorar abans del 30 de juny del 2026. Aquests fons estan enfocats a rehabilitar aquells edificis construïts sense els criteris d’eficiència energètica actual i, per tant, és “ara o mai”, tal i com deia Sanuy, “si no ho fan ara se’n penediran” perquè “aquests fons ens passen per davant i no tornaran a passar”.