Segon decret de mesures excepcionals urgents aprovat per la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat un segon decret de mesures urgents per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia del COVID-19 sobre l’economia, l’ocupació i l’activitat productiva.

A part de les mesures que ja hem explicat en posts anteriors com la moratòria en els terminis de pagament dels tributs a la Generalitat fins que l’estat d’alarma finalitzi, aquest segon decret afecta a la contractació pública, la salut, la gestió de residus sanitaris, la transparència, el transport públic i, la que més ens toca a nosaltres, la gestió tributària.

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagaments de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

Però, i els autònoms què?

Doncs per tots ells, i també pels autònoms que treballen al món de la construcció i del manteniment, destinaran 7,5€ milions per ajudar i compensar les pèrdues dels treballadors autònoms que han hagut d’aturar la seva activitat durant aquest període de temps i que no tinguin altres fons d’ingressos.

Això significa que han posat en marxa una ajuda de 2.000€ per als autònoms que es dediquen a treballar en activitats que s’ha decretat un tancament i que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

La forma per accedir a l’ajuda serà demostrant les pèrdues econòmiques del mes de març de 2020 respecte les del març de l’any anterior a través d’una concurrència no competitiva fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.