Novetats per la Renda 2022

Arriba la campanya de la renda: dates clau de la declaració i novetats de la renda 2022.

La campanya de la Renda i el Patrimoni del 2022 ha començat com cada any aquest mes d’abril, concretament el dia 11 d’abril. Enguany, els terminis de presentació de la declaració queden de la següent manera:

 • General: de l’11 d’abril fins al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • En cas de domiciliació bancària: de l’11 d’abril fins al 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el 2n pagament (30 de juny de 2023).

 

Respecte a les novetats o coses a destecar de la campanya d’enguany:

 

Obligats a declarar:

Els contribuents que hagin percebut rendiments de més de 22.000 € anuals procedents d’un únic pagador o 14.000 € de diversos pagadors quan la suma entre els segons i els restants pagadors sigui superior a 1.500 €.

 

Sistemes de previsió social:

Amb efectes 1 de gener de 2021 es modifiquen diferents límits amb relació als sistemes de previsió social:

 • El conjunt de reduccions per les aportacions a plans de pensions privats individuals no podran excedir de 1.500 € anuals (l’any passat era de 2.000 €).
 • El límit conjunt pot arribar a incrementar-se en 8.500 € més (abans 8.000 euros) si les aportacions provenen de contribucions empresarials.
 • La reducció no pot excedir del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

 

Deducció per maternitat:

Ampliació de l’aplicació de deducció per maternitat a determinats col·lectius corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022 (ERTE en suspensió total, víctimes de violència de gènere, etc.) A partir de l’1 de gener del 2023, la deducció de 1.200 € a què tenen dret les mares treballadores (per compte propi o aliena) amb fills menors de 3 anys s’amplia també a les mares sense feina que estiguin cobrant una prestació (contributiva o assistencial).

 

Eficiència energètica:

S’ha ampliat el termini de les 3 deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, habituals o altra titularitat del contribuent (llogats o en expectatives de lloguer):

 1. 20% per reduir la demanda calefacció i refrigeració:

  Obres (entre 6/10/2021 i 31/12/2023) que hagin reduït en, almenys, un 7% la suma dels indicadors de la demanda de calefacció i refrigeració.

   

 2. 40% per millorar el consum d’energia primària no renovable:

  Aquelles obres (entre 6/10/2021 i 31/12/2023) que hagin reduït com a mínim en un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.

   

 3. 60% per obres de rehabilitació energètica:

  Edificacions en les quals es pot fer les obres:

  Obres (entre 6/10/ 2021 i 31/12/2024) en edificis d’ús predominant residencial on estigui ubicat l’habitatge o habitatges propietat del contribuent (llogats o no) que hagin reduït com a mínim en un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o bé, obtinguin una millora de la qualificació energètica de l’edifici per assolir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.

 

És important recordar, com sempre, que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per realitzar els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

 

Necessites que t’ajudem amb la declaració d’aquest any? Contacta amb nosaltres!

 

Sí, t’ha agradat l’article, comparteix-ho!