Certificat d’eficiència “D”, com a mínim, el 2033.

Tots els habitatges hauran de tenir un certificat d’eficiència energètica E el gener del 2030 i D —o millor— el gener del 2033.

 

La nova Directiva d’Eficiència Energètica de l’Edificació que està prevista que s’aprovi a finals d’aquest any i del 2024, preveu que tots els edificis rebin una qualificació energètica A o B des del 2040, mentre que la Comissió Europea obligarà que tots els habitatges tinguin un certificat d’eficiència energètica E el gener del 2030 i D —o millor— el gener del 2033.

 

Parc immobiliari ineficient i gran consumidor d’energia

A la Unió Europea, els edificis són els responsables del 40% de l’energia consumida i del 36% de les emissions directes i indirectes de gasos d’efecte hivernacle relacionats amb l’energia.

 

Per tant, els edificis són el major consumidor d’energia d’Europa. La calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta sanitària representen el 80% de l’energia que consumim els ciutadans.

 

Actualment, al voltant del 35% dels edificis de la UE tenen més de 50 anys i gairebé el 75% del parc d’edificis és energèticament ineficient. Al mateix temps, només es renova aproximadament l’1% del parc d’edificis cada any.

 

El parc immobiliari a Espanya, segons dades de l’IDAE, té més del 80% dels edificis amb una qualificació energètica E, F o G, per tant, ineficients.

 

Explica Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), “Això és perquè el parc edificat espanyol està molt envellit, ja que més de la meitat va ser construït abans del 1980, quan encara no havia entrat en vigor el Codi Tècnic de l’Edificació que obliga els constructors a complir uns mínims d’eficiència”.

 

Nova directiva europea d’eficiència energètica de l’edificació (EPDB)

La nova Directiva d’Eficiència Energètica de l’Edificació (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) preveu que tots els edificis rebin una qualificació energètica A o B des de 2040.

 

Els principals objectius són que:

  • Els edificis nous siguin de zero emissions el 2030
  • Tots els edificis existents es transformin en zero emissions d’aquí al 2050.

 

 

Per assolir aquests objectius hi ha unes fites temporals intermèdies en què la Comissió Europea obligarà que tots els habitatges tinguin un Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb:

 

Aquesta exigència s’inclou en els MEPS (Minimum Energy Performance Standard) o Estàndards Mínims d’Eficiència Energètica, referent a la quantitat màxima d’energia primària que poden utilitzar els edificis per m² a l’any.

 

Limitacions al mercat de lloguer, cas de França

Actualment, ja s’estan notant estratègies que prenen els diferents països per tal d’anar millorant l’eficiència del parc immobiliari i assolir els objectius marcats per 2050.

 

A Catalunya, com ens informa l’ICAEN, trobem que els Certificats d’Eficiència Energètica tenen habitualment una vigència de 10 anys, excepte aquells que tenen una lletra G, que tenen una vigència de només 5 anys.

 

A França ja han anat un pas més enllà i ja han començat a limitar l’accés al mercat de lloguer per a aquells immobles que no siguin prou eficients energèticament.

 

Han determinat que aquells habitatges amb una qualificació G són “coladors energètics”, per tant, habitatges ineficients. Aquests habitatges ja no es poden oferir en lloguer, mesura que aplica als nous contractes de lloguer i als contractes renovats o renovats tàcitament a partir de l’1 de gener de 2023.

 

A la França metropolitana, per ser qualificat com a “eficient” i poder ser posat al mercat de lloguer, l’immoble haurà de complir unes determinades qualificacions energètiques:

  • Qualificació F des de l’1 de Gener de 2025.
  • Qualificació E des de l’1 de Gener de 2028.
  • Qualificació D des de l’1 de Gener de 2034.

 

Rehabilitar amb subvenció de fins al 80%

Actualment, podem rehabilitar i posar camí cap als objectius previstos per la Unió Europea gràcies als Fons Next Generation a la Rehabilitació en Eficiència Energètica, que s’enfoquen en assolir la reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

 

Hi ha diferents programes per promoure la rehabilitació, l’informarem del més adequat i l’ajudarem a analitzar les possibilitats pel seu edifici.

 

Recordem que els ajuts a la rehabilitació en eficiència energètica per edificis suposen una subvenció de fins al 80%.

També destacar les possibilitats de finançament per a les comunitats de propietaris i els diferents avantatges fiscals que trobem per inversions en eficiència energètica.

 

Des d’AmatZonia els acompanyem en tot el procés d’anàlisi previ i rehabilitació de la finca.

 

La rehabilitació ja té un camí marcat, el camí de l’eficiència energètica, que no només ens farà complir amb les exigències de la Unió Europea, sinó també ens permetrà assolir un estalvi en els consums del nostre habitatge i un increment en el confort.

 

No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per tal de poder aprofitar la gran oportunitat que la rehabilitació amb Fons Next Generation ens ofereix.

 

Sí, t’ha agradat l’article, comparteix-ho!