Skip to main content

És habitual que en la compra d’un habitatge, en demanar la nota simple al Registre de la Propietat, comprovem que l´ immoble que volem comprar té una hipoteca inscrita com a càrrega. La hipoteca es constitueix sempre en garantia d’una obligació que s´ha assumit (préstecs, lletres.. etc.) enfront d’un tercer, que és el creditor. Si no es compleix l’obligació, el creditor té […]

Aquest és el primer post, de molts altres que el seguiran, relacionats amb preguntes freqüents que l’usuari es formula a l’hora de demanar una hipoteca, comprar un pis, posar-ne un en lloguer, etc. En definitiva, els dubtes més freqüents relacionats amb el sector immobiliari. Obra aquests seguits de posts la següent pregunta: Vull comprar un […]