Tipus de càrregues: les hipoteques

És habitual que en la compra d’un habitatge, en demanar la nota simple al Registre de la Propietat, comprovem que l´ immoble que volem comprar té una hipoteca inscrita com a càrrega.

La hipoteca es constitueix sempre en garantia d’una obligació que s´ha assumit (préstecs, lletres.. etc.)
enfront d’un tercer, que és el creditor. Si no es compleix l’obligació, el creditor té dret sobre l´immoble
per poder cobrar el deute, encara que aquest immoble hagi canviat de propietari.

Així, és essencial que la hipoteca existent sigui liquidada per part del venedor prèviament a la compravenda i el creditor (normalment entitat bancària) lliuri el certificat de saldo zero.

Però hem de saber que una cosa és que el venedor pagui el seu deute (en diem cancel·lació administrativa) i un altra cosa és que aquesta hipoteca sigui cancel·lada al Registre, (en diem cancel·lació registral).

Per fer la cancel·lació registral, es fa l’escriptura notarial de cancel·lació i el venedor deixa una provisió
de fons a qui li tramiti aquesta gestió; una vegada realitzada la gestió i cancel·lada la hipoteca en el Registre, la gestoria ha de retornar els diners sobrants, en el seu cas, de la provisió.

El que pot passar, i passa massa sovint, és que en vendre l’habitatge es fa la cancel·lació administrativa i es diposita la provisió de fons necessària per fer la cancel·lació en el Registre, però aquesta no es fa o es fa tard…. El venedor mai no recobra el sobrant de provisió de fons i la hipoteca segueix inscrita al registre. Això és sempre efecte de mal funcionament de la gestoria que ho ha fet i/o falta de seguiment de la gestió.

Ah! Com a servei de valor afegit prestat en les operacions de compra- vendas, tutelem que en el
registre quedi efectivament cancel·lada la hipoteca anterior, fent-ne seguiment a la gestoria i informant.