Skip to main content

És habitual que en la compra d’un habitatge, en demanar la nota simple al Registre de la Propietat, comprovem que l´ immoble que volem comprar té una hipoteca inscrita com a càrrega. La hipoteca es constitueix sempre en garantia d’una obligació que s´ha assumit (préstecs, lletres.. etc.) enfront d’un tercer, que és el creditor. Si no es compleix l’obligació, el creditor té […]