Conferència a ESADE amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell (Part II)

En aquest post, continuem tractant la conferència d’ESADE, a la qual vam assitir, amb Josep Oliu. Si encara no has llegit la primera part d’aquest post, pots fer-ho aquí.

En quant el que el Banc Sabadell ha aconseguit i té avui día…:

  • Avui tenen 1.853 oficines, el 80% del negoci es fa fora de Catalunya, la incorporació de les oficines de la Caixa Penedès es farà que pugi el negoci a Catalunya.
  • Han fet polítiques de millora de la liquiditat, hi havia una mica de risc amb la incorporació de la CAM, però al final ha augmentat la liquiditat.
  • El venciment del deute per aquest 2013 és de 3.500M €, ja l’han superat en aquest 1er trimestre, volen arribar a tenir una solvència del 11%, ara estan al 10% i escaig.
  • La taxa de morositat la tenen al 9,33% i creuen que creixerà mentre l’economia no millori. Tenen una provisió per insolvència del 13,6%, en un moment de crisi com l’actual el seu ordre de prioritats és: liquiditat, solvència i rendibilitat.
  • El Banc de Sabadell ha baixat un 10% el crèdit, mentre que el sistema en general ha baixat un 20%, si traiem l’immobiliari ha pujat un 33%, mentre que el sector ha baixat un 15%.
  • Han treballar amb responsabilitat davant la problemàtica social dels desnonaments, no han fet cap desnonament que hagi deixat una família al carrer.
  • En quant a la seva opinió en relació a la possible nova Llei Hipotecaria, creu que no hauria de tenir efectes retroactius.