El lloguer d’habitatge, un tema cabdal amb moltíssimes derivades

Si teniu paciència i rellegiu els diaris de fa temps, el tema del lloguer és un dels més recurrents. El lloguer d’habitatges és objecte d’un gran debat des de fa anys. No hi ha setmana en què no en parlin els mitjans, no hi ha eleccions en què no sigui un dels temes més debatut. De fet, s’ha convertit en una arma que es llencen uns partits contra els altres, en subjecte de normatives que ara afavoreixen uns grups de pressió, després a uns altres i, entre tant, el problema no es resol, al contrari, es fa cada dia més gran.

El súmmum l’hem patit fa pocs dies. El passat 18 de desembre va entrar en vigor una reforma de la LAU amb la publicació al BOE del Reial Decret de 14 de Desembre de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Aquest Decret Llei modificava coses tan importants com la durada dels contractes, feia distinció entre si el llogater és persona física o jurídica, modificava tema de garanties, i temes relatius a honoraris, etc.

El 22 de gener, per tant 35 dies després, el Reial Decret Llei quedava anul·lat al no aconseguir l’aprovació per majoria en el Congres dels Diputats. I aquí no passa res! Doncs sí que passa,  perquè, d’entrada, les persones que van signar contractes d’arrendaments en aquests 35 dies de vigor del Reial Decret han hagut de sotmetre’s a unes condicions que no tindran ni els que han signat el dia abans ni el dia desprès. Des del nostre punt de vista és d’una inseguretat i frivolitat que creiem que no ens mereixem com a societat!

I una altre derivada!

Últimament, quan ens trobem empreses com la nostra de serveis immobiliaris, i entre ells l’Administració de finques, un dels temes que es posen sobre la taula és la persecució que tots patim per part del sindicat de llogaters, sobretot perquè totes som empreses amb una forta sensibilitat social, empreses preocupades i ocupades en participar amb l’ Administració en la solució del problema del lloguer a Barcelona i rodalies,  empreses que ens distingim per fer les coses bé, per complir totes les normatives, per intentar reduir al mínim el problema dels desnonaments,…No som empreses especulatives, som empreses de servei com tantes hi ha al país però que, pel sol fet què els serveis són immobiliàries, se’ns col·loca l’etiqueta de “dolentes”. Som empreses amb un bon número de treballadors (els serveis tenen això, necessiten persones), totes tenim als treballadors assegurats i puc assegurar que fem bé la feina, que de tant en tant hi ha problemes amb llogaters, hi tant! Succeeix també amb les asseguradores, que tenen problemes amb algun assegurat; com amb les empreses de manteniment, que tenen problemes amb algun dels seus clients!

No estem pas en contra què hi hagi organitzacions que vetllin pels drets dels llogaters, el que ens sap greu és que etiquetin, que es permetin tenir una actitud bel·ligerant per se i no respectin el bon fer de molts professionals.

Immaculada Amat

Presidenta Amat Immobiliaris

Extret Diari del Canvi Gener 2019