Quina responsabilitat té la comunitat per una caiguda a la finca?

¿Si a la finca on vivim cau una persona, té la comunitat cap responsabilitat?

Això sol passar sovint, cau algú dins de la finca i reclama responsabilitats a la Comunitat, segurament per aquesta cultura de reclamació que es ve implantant.
Hem de dir que, en aquest cas, la jurisprudència és unànime a l’hora de determinar que no existeix cap responsabilitat de la comunitat si la finca està en perfectes condicions de manteniment.

Diferent seria, si existís alguna deficiència de manteniment que pogués provocar un accident, per exemple un esglaó en mal estat, una zona mal il·luminada, una rajola aixecada, i tantes altres coses que en una finca poden ser causa d’accidents.

En aquest últim cas, evidentment, la comunitat seriosa responsable i la companyia asseguradora hauria de fer front a les despeses i indemnitzacions corresponents.