Vendre un pis moblat, pot afectar al comprador a l’àmbit fiscal?

Vull vendre el meu pis amb tots els mobles i electrodomèstics instal·lats i el conjunt de tot té un valor considerable. Pot afectar el comprador a l’àmbit fiscal?

Sovint al mercat immobiliari de segona mà es produeix aquesta situació, per la qual el venedor vol vendre el pis o casa on viu amb tots els seus mobles i electrodomèstics, ja que no pot utilitzar-los al nou domicili. Evidentment, això representa un augment del preu en el moment de la venda.

En una gran majoria de casos aquests temes no es consulten i passen absolutament desapercebuts, però si ens entretenim a estudiar-los a fons, segurament ens podrem estalviar una quantitat de diners, que si bé no seran gaire importants, segurament serà un estalvi que sempre ens ajudarà a rebaixar l’import del valor dels elevats impostos que graven la compravenda d’un immoble.

 

Com fer-ho?

En primer lloc, cal fer constar en l’escriptura de compravenda el valor de l’habitatge i el dels mobles de forma diferenciada, adjuntant un inventari amb la valoració.

 

Què ens estalviarem?

Pel valor de l’habitatge liquidarem el tipus del 10% mentre que pel valor assignat als mobles es liquidarà al tipus del 4%.

 

Pot ocasionar-nos algun problema el fet de fer la doble liquidació?

Ni un. Sempre que el valor assignat a l’habitatge sigui, com a mínim, el valor cadastral multiplicat pel coeficient corresponent a la població on està situat l’immoble. Aquests són els valors considerats com a mínims per la Generalitat de Catalunya per considerar l’operació com comprovació no prioritària.