Skip to main content

El propietari vol posar un cartell a la façana. Pot fer això sense l’autorització de la comunitat? La col·locació d’un rètol suposa l’alteració d’un element comú: la façana. Hauria de tenir, per tant, l’autorització de la Comunitat. No obstant això, les escriptures de divisió horitzontal actuals solen preveure aquesta possibilitat (sotmesa a mesures d’ordre estètic) […]