Beneficis dels carregadors elèctrics a la declaració

Saps quins són els beneficis de deduir els carregadors de vehicles elèctrics en la teva declaració?

 

Amb efectes 30 de juny de 2023 s’estableixen dues noves deduccions a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques vinculades a l’adquisició de vehicles elèctrics i avui, concretament, ens centrarem en la deducció per la instal·lació d’infraestructures de recàrrega.

Així els contribuents podran deduir-se un 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny del 2023 fins al 31 de desembre de 2024 per la instal·lació en un immoble de la seva propietat, durant el període mencionat, de sistemes de recàrrega de bateries per vehicles elèctrics, sempre i quan aquest no es trobin afectes a cap activitat econòmica. Si fos el cas que amb posterioritat es produís l’afectació a una activitat econòmica, el contribuent perdria les deduccions practicades.

 

Quan s’aplica la deducció?

La deducció s’aplicarà en l’exercici en què finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior al 2024. Per tant, es pot donar el cas, per exemple, que el contribuent hagi fet efectius pagaments tant el 2023 (posteriors al 30 de juny) com el 2024, moment en què ha finalitzat d’instal·lació. En aquest cas, la deducció es practicaria el 2024, per les quantitats satisfetes el 2023 i el 2024.

Altres aspectes de la deducció que cal tenir en compte són:

  • La base màxima d’aquesta deducció és de 4.000 euros.
  • Fa referència a quantitats satisfetes mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitats de crèdit, a qui realitzen la instal·lació.
  • En cap cas donen dret a deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.
  • Les quantitats subvencionades a través d’un programa d’ajudes públiques no formaran part de la base de la deducció.
  • Als efectes d’aquesta deducció es considerarà com a quantitats satisfetes per la instal·lació de sistemes de recàrrega les necessàries per portar-les a terme, tals com la inversió en equips i materials, despeses d’instal·lació dels mateixos i les obres necessàries per al seu desenvolupament.
  • La instal·lació haurà de comptar amb les autoritzacions i permisos establerts en la legislació vigent.

 

beneficis dels carregadors electrics

 

Pla Moves III

Actualment, està en vigor a Catalunya el Pla Moves III. Ajuts a la mobilitat sostenible que es destinaran a la subvenció de l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. Aquest pla té com a objectiu incentivar l’entrada en circulació de nous vehicles propulsats amb tecnologies més netes i eficients.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 31 de juliol de 2024.

 

 

 

Des de AmatZonia, aspirem a proporcionar una guia completa per a propietaris i administradors de comunitats que vulguin prendre mesures cap a una infraestructura de càrrega elèctrica més sostenible i legalment sòlida.

beneficis dels carregadors electrics

Per obtenir més informació sobre la normativa legal actual, podeu consultar Generalitat de Catalunya i Boletín Oficial del Estado.

 

A Amat Immobiliaris, estem compromesos perquè les comunitats avancin cap a un futur més sostenible i innovador.

 

Per qualsevol dubte, o si vols informació, pots contactar amb nosaltres a través d’info@amatimmo.cat o trucant-nos al (+34) 934 803 400.

 

T’ha agradat l’article? Comparteix-t’ho!