Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024

Què cal saber sobre les noves mesures de seguretat dels ascensors?

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha anunciat recentment la publicació de la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 d’Ascensors. Aquest nou reglament estableix les bases per a la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors a Espanya. És per això, que s’han establert una sèrie de noves mesures de seguretat dels ascensors que s’han d’implementar.

 

El parc nacional d’ascensors requereix millores en seguretat doncs s’estima que el 50% d’aquest parc té més de 25 anys d’antiguitat. Per aquesta raó el govern de l’Estat Espanyol ha aprovat el projecte de la nova ITC d’ascensors 2024.

 

Descobreix quines són les 7 mesures principals que han estat aprovades.

 

1. Anivellació deficient

Per corregir la precisió de parada serà necessari instal·lar un variador de freqüència.

El termini per fer-ho serà d’1 any a partir de la inspecció obligatòria. Aquest termini es veurà reduït a 6 mesos en cas d’accident per manca d’anivellació.

Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024
Imatge cedida per ASZENDE.
2. Protecció de l’usuari contra el tancament de portes

 

Aquesta mesura s’haurà d’executar sempre i quan sigui possible i no suposi la substitució de les portes de la cabina. Per garantir aquesta mesura s’haurà d’instal·lar una cortina fotoelèctrica.

 

El termini per fer-ho serà d’1 any a partir de la inspecció obligatòria on es detecti que no hi ha barrera fotoelèctrica; aquest termini es veurà reduït a 6 mesos en cas d’accident.

Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024
Imatge cedida per ASZENDE.
3. Protecció de l’usuari contra moviments incontrolats

 

S’haurà d’incorporar un dispositiu de seguretat en tots els ascensors en el moment en què simultàniament es substitueixi el grup tractor i la seva maniobra.

Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024
Imatge cedida per ASZENDE.
4. Comunicació bidireccional: Rescat usuaris atrapats

 

Per garantir que tots els usuaris atrapats puguin demanar ajut , s’haurà d’instal·lar un sistema de comunicació bidireccional que ho garanteixi; aquest sistema haurà de ser accessible a persones amb discapacitat física. El termini per fer-ho serà d’1 any a partir de la inspecció obligatòria.

Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024
Imatge cedida per ASZENDE.
5. Substitució de guies

 

Els ascensors ja no podran tenir guies de cabina i/o contrapès cilíndriques, de rail o de fusta (excepte els catalogats com a patrimoni històric).

 • Ascensors instal·lats anteriors al 06/09/1952.
  Les guies de fusta i cilíndriques s’hauran de substituir abans de 3 anys. La resta abans de 6 anys.
 • Ascensors instal·lats entre el 06/09/1952 i 01/04/1967.
  Les guies de fusta i cilíndriques s’hauran de substituir abans de 3 anys. La resta abans de 8 anys.
 • Ascensors instal·lats a partir del 01/04/1967.
  Les guies de fusta i cilíndriques s’hauran de substituir abans de 10 anys.

En tots els casos el termini començarà a comptar a partir de la pròxima inspecció periòdica.

 

6. Dispositiu control de càrrega

 

Amb aquesta mesura el què es vol és impedir la sobrecàrrega de la cabina, per això s’haurà d’instal·lar sempre que sigui tècnicament viable i no impliqui canviar el quadre de maniobra. El termini per fer-ho serà d’1 any a partir de la inspecció obligatòria.

 

En el cas dels ascensors catalogats on no es substitueixin les guies, s’haurà de reduir la càrrega en un 50%

Noves mesures de seguretat dels ascensors ITC 2024
Imatge cedida per ASZENDE.
7. Contrapès

 

Per garantir la seguretat es prendran les mesures necessàries perquè els contrapesos i el seu sistema de guiat puguin ser inspeccionats en tot el seu recorregut.

 

 • Ascensors instal·lats anteriors al 06/09/1952.
  Els que tinguin les guies de fusta i cilíndriques s’hauran de substituir abans de 3 anys. La resta abans de 6 anys.
 • Ascensors instal·lats entre el 06/09/1952 i 01/04/1967.
  Els que tinguin les guies de fusta i cilíndriques s’hauran de substituir abans de 3 anys. La resta abans de 8 anys.
 • Ascensors instal·lats a partir del 01/04/1967.
  Abans de 10 anys.

En tots els cassos el termini començarà a comptar a partir de la propera inspecció periòdica.

 

Com no podia ser d’altre manera es mantenen totes les mesures de seguretat ja introduïdes pel RD 57/2005: interruptor de parada al fosso, interrupció d’il·luminació, protecció politges,etc.

 

AmatZonia: Edificis eficients

 

Des de AmatZonia, aspirem a proporcionar una guia completa per a propietaris i administradors de comunitats que vulguin prendre mesures cap a una infraestructura de càrrega elèctrica més sostenible i legalment sòlida.

beneficis dels carregadors electrics

Per obtenir més informació sobre la normativa legal actual, podeu consultar Generalitat de Catalunya i Boletín Oficial del Estado.

 

A Amat Immobiliaris, estem compromesos perquè les comunitats avancin cap a un futur més sostenible i innovador.

 

Per qualsevol dubte, o si vols informació, pots contactar amb nosaltres a través d’info@amatimmo.cat o trucant-nos al (+34) 934 803 400.

 

T’ha agradat l’article? Comparteix-t’ho!