Carregador Elèctric en Comunitats

Carregador de vehicle elèctric en comunitats de propietaris i edificis: què cal tenir en compte?

 

La compra de vehicles elèctrics és una realitat cada vegada més freqüent, i amb això sorgeix la necessitat d’instal·lar carregadors en espais comunitaris. En aquest primer post, explorarem les qüestions legals que envolten la instal·lació de carregadors elèctrics per cotxes i motos en pàrquings privats i comunitats de propietaris.

 

La normativa legal entorn de la instal·lació de carregadors elèctrics en el cas de Catalunya està regulada al llibre V del Codi Civil Català i contempla tant la tramitació com les responsabilitats que propietaris i Comunitats han de tenir en compte  en aquest viatge cap a la sostenibilitat.

 

Es pot instal·lar un carregador elèctric en un garatge comunitari?

Sí, d’acord amb l’art 553-36.3 del llibre V del Codi Civil Català:

(…) En cas d’instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, només cal enviar a la presidència o administració el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent un cop finalitzada la instal·lació . Dins aquest termini la comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment.

El propietari que vulgui instal·lar un punt de recàrrega a la plaça de garatge, assumint-ne el cost de forma privativa d’instal·lació i consum, haurà de presentar un Projecte o Memòria Tècnica d’instal·lació a la Junta Directiva o a l’Administrador de la Comunitat.

 

Des de la presentació de la proposta esmentada, la Comunitat té un mes per realitzar una Junta de Propietaris i tractar el tema, ja que la comunitat pot optar per una preinstal·lació comunitària per unificar l’estructura elèctrica dels futurs carregadors privatius que es vagin instal·lant amb posterioritat. Si aquest projecte queda acceptat, la comunitat disposa de dos mesos per executar la preinstal·lació; si no ho fa, el propietari que va iniciar els tràmits de forma privativa, sense necessitat prèvia d’informar a la comunitat, podrà començar la seva instal·lació privativa segons memòria tècnica presentada.

Carregador elèctric en acció, subministrant energia a un automòbil en una comunitat residencial, una solució sostenible d'Amat Immobiliaris

És una decisió individual o ha de ser aprovada per la majoria dels veïns?

Sí, ho és, només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat. No obstant la Comunitat pot prendre la decisió de què sigui comunitària.

 

Qui assumeix els costos d’implantació: el veí o la comunitat?

El cost de la instal·lació i el consum d’electricitat corresponent seran assumits íntegrament pel o els interessats.

 

El consum surt de la comunitat o del comptador privat?

El consum serà assumit pels interessats i aquells que hagin contribuït a la seva instal·lació. Això suposarà fer una derivació del comptador particular de cada propietari.

 

Si no tinc cotxe elèctric, he de pagar aquesta despesa a la comunitat?

No, només hi contribuiran els propietaris que hi estiguin interessats. 

 

I si soc llogater d’una plaça de garatge?
Com i a qui hauré de fer la petició?

En tant que llogater ho hauré de sol·licitar al propietari de la plaça d’aparcament perquè aquest alhora ho traslladi a la Comunitat.

 

Hauré de presentar la mateixa documentació que si fos el propietari perquè aquest la presenti a la Comunitat.

 

I una vegada presentada seguirà la mateixa tramitació que hem descrit en l’apartat anterior.

 

Descobreix els avantatges fiscals dels cotxes elèctrics en el següent post sobre carregadors elèctrics. Segueix-nos a Instagram per estar informat.

 

Des de AmatZonia, aspirem a proporcionar una guia completa per a propietaris i administradors de comunitats que vulguin prendre mesures cap a una infraestructura de càrrega elèctrica més sostenible i legalment sòlida.

Rehabilitació sostenible d'edificis per Amat Immobiliaris, contribuint a un futur més ecològic i eficient

Per obtenir més informació sobre la normativa legal actual, podeu consultar Generalitat de Catalunya i Boletín Oficial del Estado.

 

A Amat Immobiliaris, estem compromesos perquè les comunitats avancin cap a un futur més sostenible e innovador.

 

Per qualsevol dubte, o si vols informació, pots contactar amb nosaltres a través d’info@amatimmo.cat o trucant-nos al (+34) 934 803 400.

 

T’ha agradat l’article? Comparteix-t’ho!