Greendex, un valor afegit pels nostres clients

Una de les característiques que diferencia la nostra empresa de la resta del sector és la importància que donem a la innovació. Per nosaltres, apostar i invertir en innovació és un valor afegit als nostres serveis i, per tant, repercuteix directament en la satisfacció dels nostres clients.

En aquests moments i, aprofitant l’arribada del Barcelona Meeting Point per fer-ne la presentació, a Amat apostem per un nou concepte innovador: l’índex GreenDex.

Els espais verds han estat focus de nombrosos estudis que demostren que el contacte amb els entorns naturals es relaciona amb la salut i el benestar de les persones i confirmen que es pot millorar. L’existència de zones verdes millora la captura de CO2, el que incideix en la salut mediambiental, mitigant la contaminació atmosfèrica de les ciutats i, a més, proporciona un menor consum energètic. És per això que la localització de l’habitatge és on posar el focus d’atenció ja que influencia molts aspectes a nivell vital.

GreenDex és un indicador de la quantitat de verd al voltant dels habitatges. Per tot l’esmentat anteriorment, una eina molt important a l’hora de decidir-se per adquirir un immoble. Per altra banda, a més de la quantitat de verd, és important conèixer la qualitat del mateix.

Per això, el sistema GreenMap facilitarà als nostres clients la visualització de la qualitat de la vegetació al voltant del seu futur habitatge.

Com dèiem, disposar d’aquesta visualització és un valor afegit per l’usuari i, a partir d’ara, ambdós es podran consultar a la nostra web.