Plaques solars a naus industrials, surt a compte?

Ja hem parlat abans sobre les plaques solars i de si surt a compte o no en comunitats de propietaris, però en el cas de voler-ne instal·lar a una nau industrial seria el mateix o els criteris canvien?

Photo by Henry & Co.
Photo by Henry & Co.

A dia d’avui sí surt a compte instal·lar un sistema de generació d’energia a través de les plaques solars, el criteri és gairebé el mateix que als blocs de pisos. Durant les hores centrals del dia, que és quan més energia es produeix, és quan les naus industrials estan en funcionament i acostumen a tenir més feina. Per tant, tenen un alt percentatge d’autoconsum, ja que la energia que estan generant és la que estan utilitzant la mateix moment, gairebé no se’n aboca a la xarxa elèctrica, i no estan utilitzant energia procedent de la xarxa. Aquest fet vindrà plasmat a la factura de la llum amb un preu a pagar molt més baix. Així que en el cas de les naus industrials l’estalvi que suposa ve per part de l’autoconsum i no per abocar energia a la xarxa elèctrica com passa majoritàriament a les vivendes.

Existeixen dos tipus d’instal·lacions de plaques solars que es poden instal·lar, encara que potser les dues no són adequades per a naus industrials.

  • Instal·lació aïllada de la xarxa elèctrica. Més recomanada per a llars i petites empreses amb baix consum. En aquest cas es necessitarien grans quantitats d’energia fotovoltaica per aconseguir un autoconsum eficaç per a grans empreses.
  • Instal·lació connectada amb la xarxa elèctrica. És una instal·lació més pensada per a edificis o empreses que tenen un elevat consum d’energia. Aquest és del què disposen la majoria d’empreses.

Els punts positius de posar plaques solars a les naus industrials també són importants:

  • Retorn de la inversió: encara que pot suposar un cost elevat al moment de fer la instal·lació serà una inversió a llarg termini. A més avui en dia hi ha subvencions per instal·lar plaques solars.
  • Cuida el medi ambient: és una forma de reduir la contaminació evitant les emissions de CO2 i de diòxid de sofre.
  • Competitivitat: gràcies al baix cost que té l’energia solar comparat amb l’energia elèctrica tradicional pot fer que l’empresa redueixi el preu del producte o augmentar el benefici. És a dir es pot produir amb la mateixa qualitat i eficiència un producte a un cost inferior.

Però potser la pregunta que ens sorgeix és si surt a compte instal·lar bateries per recollir l’energia sobrant i consumir-la en moments que no es produeix energia a través dels panells solars. En el cas de les comunitats de propietaris, ja vam comentar, que encara ara les bateries són molt cares i no compensa pels anys que aquestes duren, i en  les naus industrials passa el mateix. Són cares i, segurament, emmagatzemaria molt poca energia perquè la que es genera s’està fent servir al mateix moment.

Photo by Nuno Marques
Photo by Nuno Marques

Però per les naus industrials encara es més necessari fer un estudi de cada cas en concret i fer un projecte on quedi plasmat el consum d’energia per tal d’adaptar la generació a les necessitats concretes. Es realitzen els projectes a mida depenent de la generació d’energia, la ubicació, l’orientació i la inclinació, així com de la radiació solar disponible i si hi ha o no elements d’ombra. L’objectiu és que les instal·lacions generin el màxim autoconsum i rendiment possibles des del primer dia i durant els seus 25 anys de vida útil. Una instal·lació fotovoltaica ben estudiada i adaptada té un molt bon retorn de la inversió.

Des d’Amat us podem ajudar a estudiar la millor opció per a cada cas, adaptant el projecte a les seves necessitats i condicionants buscant, en cas de ser necessari, el finançament més adequat fins i tot combinant amb altres mètodes com les cobertes verdes.

Pregunti’ns sense compromís.