Skip to main content

Després dels esdeveniments d’aquest últim mes, tot el país, o gairebé tothom, hauríem d’estar indignats. No hi ha dia sense una notícia dolenta! El cas de Bankia és l’estrella i el paradigma a la vegada, parlem d’unes xifres que de tan immenses no som capaços de fer-nos compte del valor, i ningú assumeix responsabilitats. Les […]

Sovint em pregunto com pot ser que no existeixi un estudi real de preus del sector immobiliari. Tan difícil és aconseguir unes dades que evidentment figuren a totes les escriptures de compravenda? Pel bé dels compradors i venedors en un moment en que qualsevol decisió de compra o venda immobiliària ha de ser molt ben […]