Ball de preus

Sovint em pregunto com pot ser que no existeixi un estudi real de preus del sector immobiliari. Tan difícil és aconseguir unes dades que evidentment figuren a totes les escriptures de compravenda?

Pel bé dels compradors i venedors en un moment en que qualsevol decisió de compra o venda immobiliària ha de ser molt ben raonada, es fa imprescindible l’existència d’aquesta informació, i oficialment no existeix.

Fa poc apareixien informes dels portals immobiliaris sobre els preus dels béns immobles a tot Espanya. Són informes consultats per a molta gent i que segurament són la base de moltes preses de decisions, algunes possiblement errònies.

He comparat les dades dels preus de repercussió per m2 en venda que apareixen en aquests informes per Sant Cugat, per Sant Just, per Sant Joan, Esplugues i Sant Gervasi amb les dades de les vendes gestionades per Amat i en resulten diferències importants :

Preus informes          Preus reals

Sant Cugat                    3.380€                     2.600€

Sant Just                       3.600€                     3.200€

Esplugues                     2.778€                     2.400€

Sant Gervasi                 4.600€                     4.500€

A Amat Immobiliàris pensem que aquestes disfuncions en la informació perjudiquen al mercat, i condicionen la presa de decisions. Un exemple: un propietari de Sant Cugat que vol posar en venda el seu pis es llegeix els informes dels portals i es fa la seva idea de preu. Demana una valoració a una immobiliària i es troba amb la sorpresa que és menys del que pensava i sovint no s’ho creu i perd temps fins que accepta la realitat. Amb el comprador passa a la inversa. Vol comprar, es llegeix els informes i es fa una idea de preus equivocada. Possiblement és el millor moment per comprar però ho desconeix.

La disfunció en la informació es produeix perquè els informes es fan en base als preus dels anuncis dels portals que després són negociats fins arribar al preu real, que és el que nosaltres sabem.

Aquesta és la reflexió que Immaculada Amat ha fet aquest mes al Diari de Sant Cugat.

Immaculada Amat
Codirectora Gerent d’Amat Immobiliaris