Ens surt a compte instal·lar plaques solars?

Cada hivern ens trobem amb una pujada del preu de la llum durant els dies que fa més fred, però sabem si en cas d’haver tingut plaques solars ens hagués afectat igual la pujada? Això depèn del contracte de la llum que tingui cadascú, però segur que el preu a pagar no hagués sigut tant alt com si només consumíssim energia elèctrica de la xarxa.

Des de fa uns anys que és obligatori que tots els edificis d’obra nova ofereixin algun sistema d’estalvi energètic, ja siguin panells fotovoltaics (plaques solars), aerotèrmica…; en canvi si el nostre edifici és antic, el més probable és que no en tingui cap; però això no treu que no les puguem posar nosaltres a posteriori, ja sigui per consum propi o per consum comunitari.

Photo by Angie Warren
Photo by Angie Warren

Els avantatges d’instal·lar panells fotovoltaics són molts, per exemple:

– Un dels més coneguts, és l’estalvi que fem a la factura de la llum.

– El comportament responsable i ecològic al disminuir el consum de combustibles fòssils.

– Reduir emissions del sistema de producció elèctrica convencional al dependre menys de l’energia exterior.

Òbviament també podem trobar alguns petits desavantatges com el fet que les plaques solars redueixen la seva eficiència a partir dels 25ºC de temperatura perquè les cèl·lules pateixen una degradació a llarg termini i el seu rendiment va reduint l’eficiència un 0,5% per cada grau superior als 25ºC. Aquest fet té una fàcil solució i és convertir en una coberta verda la zona on s’instal·len les plaques per tal que la temperatura ambiental de la zona sigui més fresca fent que les plaques no perdin eficiència.

Per tant, al final no acaba sent tant greu si ho comparem amb el què ens aporten les plaques; el fet de tenir-les sempre és bo.

Excedents i compensació

Però instal·lar plaques varia segons si vivim en una casa unifamiliar o en un bloc de pisos. En el primer cas és molt més fàcil d’instal·lar-ne ja que es poden repartir les plaques per diferents llocs com teulades, terrats o fins i tot zones de jardí per poder abastir amb l’energia necessària a la casa; és a dir, el terreny per on es poden instal·lar és més gran que si es viu en un bloc de pisos. En canvi, en el cas de viure en una comunitat de veïns, al moment de fer la instal·lació, hi ha varies possibilitats i varies casuístiques que ja en parlarem en un proper post, però en el cas de que tots els veïns vulguin tenir energia solar per utilitzar i, també, es vulgui fer servir per la comunitat, la zona on es poden posar les plaques sol ser als terrats que acostumen a no tenir prou espai per abastir a tots els pisos i a la comunitat amb l’energia que es necessita.

Photo by Jose G. Ortega Castro
Photo by Jose G. Ortega Castro

Tot i això, en ambdós casos una de les opcions que hi ha al moment d’instal·lar plaques solars és que podem decidir si volem que la xarxa sigui interior amb excedents i compensació. És a dir, que l’energia que es crea i que no es fa servir es pot abocar a la xarxa, fet que acaba repercutint a la nostra factura de la llum, ja que ho compensaran restant un percentatge al preu total que s’hagi de pagar. Això passa perquè durant el moment quan més energia generen les plaques (les hores centrals del dia) és quan menys energia s’acostuma a necessitar en un bloc de pisos residencials.

Per aquest mateix motiu, tenir plaques solars no vol dir que no haguem d’utilitzar llum de la xarxa elèctrica, ja que durant les hores del dia que es necessita més llum (acostuma a ser a la tarda i la nit) les plaques no en generen prou i has d’acabar consumint un percentatge d’energia de la xarxa elèctrica. Per tant, amb la xarxa interior que permet excedent i compensació acabem pagant menys a la companyia elèctrica que sense plaques solars per 2 motius:

– Perquè consumim menys energia externa provinent de la companyia elèctrica.

-Perquè aboquem un tant per cent de la que es produeix i la compensen.

Però si el que volem és evitar expulsar l’energia sobrant d’unes hores i no consumir de la xarxa durant unes altres hi ha una petita solució i és, en el moment en que s’instal·len els panells fotovoltaics a l’edifici, invertir i col·locar també una bateria que vagi guardant l’energia sobrant de les majors hores de sol per consumir-la durant els moments més necessaris. El problema és, que a dia d’avui, les bateries tenen uns preus bastant elevats i la seva vida útil és més curta que la dels panells, per això la gran majoria d’usuaris de plaques fotovoltaiques decideixen abocar l’energia a la xarxa per tenir una rebaixa a la factura de la llum a pagar una bateria.

 I el preu de les plaques?

Photo by Science in HD
Photo by Science in HD

En un inici la quantitat de diners que cal pagar per les plaques i la instal·lació pot semblar molt elevada (l’any 2019 el preu mig d’una instal·lació es situava al voltant dels 300-400€ per m2); però s’ha de saber que els panells fotovoltaics tenen una vida útil d’uns 25 anys i està comprovat que la inversió inicial es recupera, més o menys, en 5 anys (en el cas d’una comunitat de veïns) a mesura que es va estalviant a la factura de la llum. Tota la resta dels anys, un cop recuperada la inversió inicial, el què es fa és pagar menys de la factura de la llum que es pagava fins al moment, per tant a la llarga estalviem molt més del preu que costa tota la instal·lació.

I si amb això encara no ho veiem clar, hem de saber que segons el municipi ens podem trobar amb normatives que ajuden a la implementació d’aquests tipus de sistemes de generació d’energia. Per exemple, una bonificació de l’IBI de fins a un 50% durant un cert temps, també es poden trobar alguns ajuntament que donen subvencions per facilitar que les comunitats decideixin fer la instal·lació, ajudes del Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE)…

A més a més, hi ha diferents modalitats alhora de pagar la instal·lació dels panells fotovoltaics:

– Fer el pagament complet al moment de la instal·lació sent el propietari/a de tota la infraestructura.

Finançament intern amb la empresa instal·ladora on es van fer pagaments en uns terminis acordats al llarg d’un cert temps.

– Algunes empreses ofereixen la possibilitat de fer la instal·lació de forma gratuïta arribant a un acord de llogar el terrat o la teulada on es col·loquin els panells i oferint un percentatge de descompte a la factura de la llum, però en aquests cas les plaques no serien nostres sinó de l’empresa instal·ladora

Sigui quina sigui l’opció que triem, està clar que les renovables són el futur i cada cop se’n veuen per més llocs, i fins i tot ja hi ha cases unifamiliars que estan construïdes sense estar connectades a la xarxa elèctrica sent 100% autònomes en quant al consum elèctric.