Què fer en cas de tenir patrimoni desactualitzat?

Tinc diferents finques, totes antigues però ben situades. Els meus pares cobraven rendes molt baixes i van poder fer poc o cap manteniment. Ara són tan velles que no sabem què fer, si vendre-les i comprar qualsevol cosa però nova, arreglar-les o deixar-les així.

Tenim una llarga experiència en posar al dia patrimonis envellits. El seu cas és força comú a causa de les circumstàncies d’haver patit quaranta anys una LAU obsoleta que, per cert fa uns mesos, ha estat actualitzada.

En molts casos tots tenen un punt en comú i és l’excel·lent situació de les finques, sigui quin sigui el seu estat. Aquest és un criteri bastant bo i suficient per conservar-les.

Tot i que no es pot donar un diagnòstic concret i individualitzat sense conèixer en profunditat el patrimoni, sí que tenim un criteri clar que és conservar les millors finques del patrimoni, prescindint de les que estiguin en pitjor estat o pitjor situades.

Amb la venda d’aquestes finques es poden capitalitzar i reinvertir íntegrament els ingressos sobre la resta del patrimoni, amb actuacions planificades a 4 o 5 anys.
Com administradors de patrimoni és responsabilitat nostra facilitar tots els plans de viabilitat econòmica, tècnica, pactes amb inquilins i tot allò que significa una actuació integral sobre els mateixos.

Estigui segur que, encara que és una tasca a mig termini, el resultat és sorprenent tant per al propietari, que aconsegueix un patrimoni sanejat, modern i rendible, com per als inquilins que, si les coses es fan correctament, col·laboren amb ganes, encara que els suposi un esforç tant econòmic com de molèsties, perquè guanyen després en habitabilitat i confort.