Saps com fer reformes a la teva llar sense tenir cap problema?

Fa uns anys que el percentatge de reformes a les llars ha crescut considerablement. Ja sigui per les últimes cuejades de la crisi o la manca d’oferta per poder canviar de llar, es decideix modificar l’immoble per millorar-lo i seguir vivint-ne o per treure’n més benefici en cas de voler-lo vendre ja que, segons els experts, es por arribar a revaloritzar fins a un 20% del seu preu de la taxació en origen.

Fer reformes a casa, però, pot ser més enrevessat del que pensem. A part del que impliquen unes obres, ja siguin obres menors o majors, pel que fa als que hi viuen si no hi ha possibilitat de canviar de domicili mentre es duen a terme, s’han de tenir en compte d’altres punts a nivell legal i econòmic per evitar que les reformes es converteixin en un mal son econòmic, sobretot.

Aquí et donem algunes recomanacions:

Primer, el pressupost

Un pressupost d’obres per fer reformes no és una tasca fàcil. Primer, escollir el proveïdor després de veure’n diferents i decantar-nos per preu, qualitat o temps. Per altra banda, els materials i la seva qualitat, que pot fer variar molt el preu final, per això és important demanar un desglossament de tot el que s’utilitzarà. Una vegada tenim això decidit hem de tancar també la duració estimada per portar a terme les reformesi tenir en compte també l’IVA.

Segon, el contracte

Després de demanar el pressupost i i acceptar-lo s’ha de plasmar en un contracte vàlid signat per les dues parts on aparegui tot l’acordat anteriorment d’una forma clara i específica per evitar qualsevol problema posterior. Així doncs, haurà d’aparèixer el preu final, la forma de pagament, la data d’entrega, les qualitats pactades i les penalitzacions per retards en l’entrega. A més de totes les clàusules necessàries per tal que les reformes siguin tot un èxit.

Tercer, les llicències d’obra

És, potser, un dels punts més importants si no volem caure en un error legal molt gran. Hem de tenir present que no totes les obres necessiten de llicència i cadascun dels permisos van en dependència de cada ajuntament. Sabent això, hi ha tres tipus d’obres per les quals s’ha de demanar permís:

  • Modificació de l’estructura de l’immoble
  • Alteració d’elements comunitaris
  • Canvi d’ús (local – habitatge, habitatge-local)

Les sol·licituds s’han de fer en nom del propietari o promotor.

Quart, com gestionar les molèsties alienes

La realització d’obres de reformes sempre pot molestar als veïns  per això és molt important avisar-los. A més, hem de saber que s’haurà d’avisar a la comunitat de veïns i demanar permís obligatòriament. Per altra banda, sempre que es disposi de tots els permisos pertinents només serà una qüestió de deferència mantenir informats als veïns per tal que coneguin els horaris d’obres i tinguin en compte els sorolls que se’n puguin derivar.