Ens interessa un document privat d’opció de compra?

Estic interessat a comprar un local i la part venedora no pot traspassar encara la possessió fins d’aquí un any. Em proposa atorgar un document privat d’opció de compra ¿Això pot representar algun problema?

El contracte privat d’opció de compra és perfectament legal i obliga les dues parts. Creiem però que per estar totalment tranquil seria necessària la inscripció del contracte en el Registre de la Propietat. I això, per a què? Per evitar molts riscos jurídics que a continuació detallem:

  1.  Si el venedor fos una persona o una societat sense escrúpols, més ben dit, fos una estafadora, podria fer la mateixa operació amb diverses persones alhora. Això havia passat moltes vegades en el passat i per sort, avui és molt infreqüent però no podem dir que el problema estigui al cent per cent eradicat.
  2. Podria passar que en el moment en què es signés l’opció de compra es comprovés que la finca està lliure de càrregues, però el que no es pot assegurar és que ho estigui en el moment d’exercir el dret d’opció i consumar-se la compravenda.
  3. Podria també succeir que la part venedora, sent una societat, es declarés en suspensió de pagaments o en fallida, i en conseqüència es perdrien tots els drets

Molt al contrari, si es realitza la inscripció en el Registre de la Propietat de l’opció de compra, qualsevol càrrega posterior no implica pèrdua dels seus drets i en el supòsit de fallida, els síndics nomenats judicialment poden atorgar l’escriptura definitiva, després de la consignació de les quantitats corresponents al preu de l’opció.