He de demanar permís a la comunitat per dur a terme obres privades?

Tinc un veí que ha fet un tancament d’una galeria interior sense el permís de la comunitat. Es pot demanar la seva retirada?

Els propietaris que es proposin realitzar obres en elements privatius han de comunicar prèviament al president o l’administrador de la comunitat. Si l’obra comporta l’alteració d’algun element comú s’ha d’aprovar per acord que signifiqui una majoria de 4/5. És important saber que la nova Llei estableix una presumpció de consentiment si l’existència d’obres que es consideri no disminueixen la solidesa de l’edifici ni comporten l’ocupació d’elements comuns de manera notòria i la comunitat no ha mostrat oposició en el termini de 6 anys des que van concloure. Art. 553.36

No s’ha d’oblidar l’existència de les ordenances municipals, ja que en molts casos prohibeixen explícitament aquests tipus de tancaments.

La Comunitat pot exigir la reposició a l’estat original dels elements comuns alterats sense el seu consentiment dirigint-se al departament corresponent de l’Ajuntament de la seva població, que iniciarà un expedient sancionador que pot fins i tot acabar en un procediment contenciós-administratiu.

Tot i la protecció legal, en la majoria de casos la solució passa per la contractació d’un advocat i requereix temps.