Coses que no saps sobre el Certificat d’Eficiència Energètica

Va ser el 2013 quan, per primera vegada, es va implantar el Certificat d’Eficiència Energètica. Des de llavors, amb el temps, s’ha convertit en un document imprescindible per vendre o llogar una propietat.

Què és el CEE (Certificat d’Eficiència Energètica)?

El Certificat d’Eficiència Energètica és un informe oficial emès per professionals competents que, mitjançant el càlcul del consum anual d’energia necessària per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament (incloent la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació), certifica que aquest immoble compleix els requisits idonis a nivell energètic.

A partir d’aquest informe es genera una etiqueta que serà l’Etiqueta de Certificació Energètica.

Quines propietats ho necessiten i quines no?

Com dèiem anteriorment, és imprescindible per poder fer qualsevol tipus de gestió d’un immoble, així ho determina el Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril. De fet, és un requisit obligatori per poder publicitar el mateix en qualsevol agència, fins i tot online, ja que l’etiqueta s’ha de publicitar al costat de l’anunci.

Però no tots els immobles la necessiten estrictament. Aquests són els que queden exempts de la mateixa:

  • Edificis amb valor històric o arquitectònic
  • Edificis religiosos o de culte
  • Construccions provisionals d’ús inferior als 2 anys
  • Edificis inferiors a 50 m2
  • Edificis industrials
  • Edificis en reformes

Com aconseguir-ho?

L’informe de Certificació Energètica l’ha de realitzar un professional certificat mitjançant l’estudi in situ de l’immoble que, normalment, sol ser un arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. Un cop localitzat un s’ha de negociar el preu i els honoraris.

Per això, nosaltres sempre recomanem que es faci des de la mateixa agència immobiliària ja que l’agilitat és més gran i els preus més competitius. En Amat oferim aquest servei en el cas de ser necessari en el moment de publicitar un habitatge de lloguer o compra.

Cal tenir en compte que, si es pensa estalviar diners saltant-se la normativa, el no disposar de Certificació Energètica contempla tres tipus d’infracció que va de lleu a molt greu i oscil·la en multes que van dels 300 € fins als 6000 €.

Té data de caducitat?

Sí. La validesa de l’etiqueta és de 10 anys. Passat aquest període s’haurà de renovar l’informe per comprovar que segueix adequant-se a la normativa energètica.