M’obliguen a signar una nota d’encàrrec. És normal? Si no la signo, tinc obligacions davant d’ells?

L’actuació més correcta per part de l’agència immobiliària és demanar-li que signi una nota d’encàrrec.

Aquest document, contràriament al que pensen moltes persones, no serveix únicament per garantir el cobrament d’uns honoraris, sinó que en aquest document normalment l’agència es compromet a fer un seguit d’actuacions, publicitat, comercialització, negociació,… El compliment el podrà exigir el venedor. Aquest document de nota d’encàrrec o mandat té també el valor de ser l’autorització perquè l’agència pugui fer publicitat del producte.

S’accepta judicialment que es puguin demanar els honoraris sense tenir la nota d’encàrrec, disposant només de l’autorització per fer publicitat.

En el món immobiliari, com en tots els que creixen ràpidament i de vegades amb poc rigor, no és estrany trobar anunciats béns immobles dels quals no es te cap autorització de venda, ni tan sols es coneix a la propietat. En aquests casos els propietaris poden emprendre accions legals, cosa que moltes vegades no fan per desconeixement que el seu immoble apareix en una o altra revista o en un portal d’Internet, anunciats per una empresa que ni tan sols coneixen.