Saps què esperen de tu els teus clients?

La base d’una bona agència immobiliària són els seus clients, on la seva satisfacció és el primer. És per això que és molt important saber, des del primer moment, com cuidar-los. Però, saps què esperen de tu els teus clients? Ètica, transparència, confidencialitat, coneixement, personalització i qualitat, són alguns dels nostres valors i són, sens dubte, requisits exigibles pels clients.

Així doncs, saps què esperen de tu els teus clients? Quins són els passos a seguir en un procés immobiliari per convertir-lo en excel·lència? Aquestes són les nostres premisses!

1. Rapidesa i flexibilitat

La disposició del comercial, en aquest cas, és molt important i conèixer les necessitats del client, imprescindible. La flexibilitat en el moment de concertar una visita ha de ser una premissa sine qua non. Transmetre disposició, conèixer bé les seves necessitats per poder oferir el que millor s’adapti als seus requeriments i conèixer alternatives a les seves preferències.

3. Assegurar una visita de qualitat

Puntualitat, amabilitat i professionalitat. Aquests adjectius han de definir la visita. És molt important oferir informació de valor de l’immoble, sincera i objectiva, que sigui de qualitat, anant més enllà del que mer que el client pot observar per si mateix.

Conèixer les seves expectatives ens ajudarà a, en cas que hi hagi algun aspecte de l’immoble que no el satisfaci, buscar un altre producte que compleixi amb les mateixes.

4. Resoldre dubtes i preocupacions

Explicar el procés de venda o lloguer per donar seguretat al client i poder resoldre tots els dubtes, abans i durant la visita.

5. Proactivitat

Un cop realitzada la visita és aconsellable contactar de forma proactiva amb el client per conèixer els seus dubtes i resoldre-les en la mesura del possible.