Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans

Ja s’ha publicat al BOE, la llei 4/2013, de 4 de juny, de Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que entra en vigor avuí dia 6 de juny, pel que serà ja d’aplicació en tots els nous contractes de lloguer.

El nostre Departament de Patrimonis porta setmanes treballant, analitzant-la, i ja està en disposició de treure’n conclusions i propostes de com interpretar-la de manera que es puguin consensuar els interessos de la propietat amb els del llogater.

Sobretot, la nostra lectura serà sempre favorable a evitar perjudicis en la rendibilitat, i per això donarem pautes comercials concretes a fi que cada propietari pugui prendre la decisió que li sembli més oportuna.

També estem preparant una conferència per tots els nostres clients propietaris, que es convocarà per la primera setmana de Juliol, a fi de que entre tots puguem avançar en aquesta nova Modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans.

Properament anirem comentant els grans blocs de la LAU i com ens afectarà a tots.

Joana Amat