President del port de Barcelona Sixte Cambra

Avui el port de Barcelona té 1.300 Ha, ha doblat la seva superfície. En realitat hi ha 5 ports diferents dins del Port de Barcelona. En realitat és de l’Estat, però es gestiona des de aquí, i no rep ni costa res a l’Estat.

Del que ingressa entrega un 4% a l’Estat per despeses comunes i un 3% va a la solidaritat amb altres ports, és una espècie de pacte fiscal.

S’hi està invertint molt per privats i també a través del Banc Europeu d’Inversions.

Avui té molta capacitat, i el problema està en convertir aquesta major capacitat amb major activitat.

Per això és molt important el corredor del Mediterrani, ha de ser el Port de referència del Sud d’Europa.