Fins a quin punt és necessària l’escriptura de compravenda?

A vegades ens trobem fent coses i seguint protocols sense saber fins a quin punt són necessaris o si es poden fer servir alternatives. Doncs sí, a vegades trobem que es poden fer les coses diferents, tot i que no vol dir que sigui el més recomanable.
Per exemple, avui ens preguntem:

És necessari atorgar l’escriptura de compravenda o bé amb el document privat n’hi ha prou?

En principi i des d’un punt de vista jurídic, el document privat de compravenda té la mateixa validesa que l’escriptura, per la qual cosa aquest document és suficient. Malgrat això, els anys d’experiència ens fa recomanar que s’atorgui l’escriptura el més aviat possible.
I per què això?. Doncs perquè el document privat de compravenda, tot i ser vàlid a partir del moment en que se signa, si no s’atorga l’escriptura i s’inscriu al Registre de la Propietat, no produeix efectes davant de tercers.

A Amat Immobiliaris , al llarg de la nostra dilatada experiència professional, ens hem trobat en diverses ocasions amb problemes greus, amb finques que per diferents circumstàncies no es van escripturar en el seu moment. Podem posar com a exemples:

  • Parcel·les d’urbanitzacions comprades els anys setanta i vuitanta, amb documents privats, al cap d’uns anys quan els propietaris han volgut fer l’escriptura, s’han trobat que la promotora o societat que els va vendre la parcel·la, ja no existeix o no es localitza. Això representa un veritable “calvari” per trobar el fil de la propietat registral.
  • Habitatges dels quals ens han demanat la comercialització per a la venda i en el moment de buscar la nota simple al Registre, com és habitual en nosaltres abans de posar-lo en cartera ens hem trobat que o encara està a nom de l’antic propietari o propietària, o que havia sortit a subhasta i s’havia adjudicat. En aquest cas concret el propietari va haver de presentar al jutjat una terceria de domini per fer valer els seus drets.

Es poden imaginar l’esglai del propietari quan vàrem informar-lo que no era propietari del pis on vivia? Es poden imaginar els anys de procediments judicials, i els costos, per poder recuperar-ne la propietat?.
Per aquest i d’altres exemples què ens podem trobar, recomanem que s’atorguin sempre les escriptures públiques, com més aviat millor.