Skip to main content

Per poder dividir un local, si és factible fer-ho físicament, caldrà que es compleixin diversos requisits: Caldrà fer la segregació en el Registre de la Propietat. Per a aquest tràmit ens caldrà obtenir la llicència municipal i demostrar que jurídicament la segregació és possible. Des del punt de vista civil, la Llei de Propietat Horitzontal […]

Feia algunes setmanes que no ens plantejàvem alguna pregunta interessant sobre el món de la immobiliària. Aquesta setmana volíem donar-vos unes claus per entendre els diferents tipus de contracte d’arres que hi ha i quines característiques tenen. M’agrada un pis, i he preguntat a l’agència immobiliària que el ven quin és el tipus de contracte […]

La instal·lació d’un rètol suposa l’alteració d’un element comú: la façana. Hauria de comptar, doncs, amb l’autorització de la comunitat. Tanmateix, les escriptures de divisió horitzontal actuals solen preveure la possibilitat (sotmesa a mesures d’ordre estètic) d’instal·lar rètols sense autorització, en aquest cas, prevalen les estipulacions de l’escriptura.

Tens un local i, segons els estatuts de la comunitat i el que diu l’escriptura, pots subdividir-lo en parts. Podires obrir una nova porta al carrer? Quan en un estatut o escriptura d’obra nova i divisió en propietat horitzontal preveu la possibilitat de poder subdivir un local, evidentment es pensa que els dos locals resultants […]