Obrir nova porta d’un local

Tens un local i, segons els estatuts de la comunitat i el que diu l’escriptura, pots subdividir-lo en parts. Podires obrir una nova porta al carrer?

Quan en un estatut o escriptura d’obra nova i divisió en propietat horitzontal preveu la possibilitat de poder subdivir un local, evidentment es pensa que els dos locals resultants puguin tenir aquesta condició. I per tenir la condició de local independent és necessari que als dos locals es pugui accedir directament des de la via pública. Aquest tema ha donat lloc a molts procediments judicials, ja que en molts casos les comunitats s’han negat a que s’obrís una nova porta des del seu local segregat al carrer.

Però d’això, què en diu la jurisprudència? Hi ha una sentència de l’Audiència de Barcelona de data 3 de maig de 2005 que, utilitzant el sentit comú, autoritza expressament l’obertura d’una porta al local des de la via pública, ja que, en cas contrari, no podria considerar-se finca independent i no tindria sentit l’autorització prevista als estatuts.

En aquest sentit, trobem també diverses sentències els darrers anys. Per contra, la major part de les sentències anteriors a l’any 2000, la interpretació era molt més restrictiva.

T’ha estat útil el post d’avui de l’usuari pregunta? Segueix-nos per saber a les nostres xarxes socials!