Skip to main content

Suposem que estàs jubilat, sense família i tens un pis de propietat. La pensió que tens no és massa alta i per aquesta raó et planteges buscar un inversor per fer un vitalici. Com es calcula el que t’haurien de pagar cada mes? És evident que com l’esperança de vida és un fet aleatori, no […]

Si el teu veí ha fet una tanca mitgera entre les dues finques molt més alta del que permeten les normes urbanístiques. Pot fer-ho? Doncs no, no pot fer-ho de cap manera. El que estableix l’article 305 de la Llei del sòl de forma molt clara és que els propietaris de qualsevol dret real podran […]