La funció social de l’administrador de finques

L’administrador de finques és un personatge clau en la compra-venda d’un habitatge. No només aporta una funció social de cara a les comunitats de propietaris, sinó que també es una peça imprescindible de cara a l’aministració de llogers o fins i tot, de cara als proveïdors. Així és com definiria les tres funcions més importants que té un ‘administrador de finques:

1. La funció social del administrador de cara a les comunitats de propietaris.

L’administrador pot aportar molt en aquests moments a la societat. La situació d’estrés que pateixen moltes comunitats donades les circumstancies personals de molts comuners necessita solucions imaginatives i per descomptat no traumàtiques. Avui per avui la seva tasca més important és la de proposar mesures de contenció dels pressupostos compaginada amb una tasca cada cop més necessària d’arbitratge de manera que faciliti redreçar situacions de conflictes, l’ origen dels quals són en part degut a la mateixa situació de tensió que s’està vivint.

2. La funció social del administrador de cara a l’administració de lloguers.

L’ administrador també en aquest cas pot aportar molt a la societat. Es poden trobar solucions davant la manca de pagament de llogaters per causa degudament provada. Podem ajudar a re-col·locar a llogaters que hagin tingut una perfecte trajectòria i que finalment no puguin assumir el cost del habitatge actual.  Amb un altre renda es possible respondre i podem fer la recomanació que calgui davant al propietari doncs ningú com nosaltres coneixem la seva seriosa trajectòria. Podem buscar fórmules de diferiment de pagaments a un any vista a l’espera de la recuperació econòmica de la família. Ni ha cap propietari l’interessa avui perdre un bon llogater, ni a cap llogater un bon propietari, per tant es poden buscar mesures temporals.

3. La funció social del administrador en front als proveïdors.

Avui l’administrador té que vetllar més que mai perquè els proveïdors que durant anys i anys han treballat conjuntament puguin seguir tenint comandes. Per això els podem ajudar a estudiar pressupostos més competitius. Els podem ajudar a implementar sistemes interactius que els redueixin les hores destinades a tasques administratives. Hem d’aconseguir que tothom els pagui amb la màxima puntualitat, és part de la nostre tasca el que això sigui una realitat, la majoria són petits i mitjans proveïdors amb problemes de liquiditat i per tant és cabdal la nostra actuació en aquest sentit.

Joana Amat Amigó
Codirectora Gerent d’Amat Immobiliaris