Una bona recomanació pels contractes privats de compravenda

La setmana passada ens preguntàvem si un document privat d’opció a compra per un local podia ser fiable. Però, què passa quan ens volem comprar un pis i ens donen un contracte privat de compravenda? Ens podem fiar de la transacció? Potser sí, perquè el document és legal, però, ull amb deixar passar massa temps. Amat respon:

He comprat un pis mitjançant un contracte privat de compravenda, però la possessió no es farà efectiva fins d’aquí a sis mesos. Puc estar tranquil?

Tal com hem manifestat en diverses ocasions l’òptim és que l’espai de temps entre les arres o el contracte privat de compravenda sigui el mínim possible, a fi d’evitar riscos, pel que a possibles càrregues que puguin aparèixer deprés de la signatura del document.

En una ocasió vàrem llegir una sentència que si bé s’ajustava a dret, no semblava justa com nosaltres ho enteníem. En aquesta sentència es feia referència a un cas en que s’havia adquirit un immoble en document privat i, arribada la data de l’escriptura el venedor no compareixia a atorgar-la malgrat haver estat requerit pel comprador en diverses ocasions, fins al punt que el comprador es va veure en la necessitat d’interposar una demanda judicial. Interposada la demanda, va entrar en el Registre de la Propietat una càrrega sobre l’immoble en qüestió, el comprador va interposar una terceria de domini intentant demostrar que l’immoble ja era d’ell malgrat no tenir la possessió, però el jutge estimà que si bé tenia uns drets, n’havia d’assumir la càrrega posterior, doncs en el moment en que la citada càrrega va entrar en el Registre de la Propietat no tenia la propietat completa, perquè no s’havia produït la possessió.

Aquest cas no és gens habitual, però sempre hi ha l’excepció que confirma la regla i és aquí on rau la nostra recomanació.