La RSC a les empreses i la seva importància a la societat

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent. Viquipèdia 

La RSC o RSE (Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial) és un compromís que des d’Amat potenciem des de fa molts anys col·laborant amb diferents organitzacions que beneficien la societat a partir de les nostres accions.

La nostra implicació ve guiada per Respon.cat, un organisme compromès amb la RSC que vol implicar les empreses i organitzacions sensibilitzades amb la responsabilitat social. El seu objectiu és “promoure un salt qualitatiu i quantitatiu” de la RSC a Catalunya com a “factor estratègic i cultural de les empreses”. En aquest espai de trobada, les organitzacions cerquem la col·laboració entre empreses per generar una RSC òptima en cadascun dels sectors en què ens desenvolupem per tal de desenvolupar projectes socials el més idonis possibles per a la societat i realitat catalana.

Un cop identificats els grups d’interès on aplicar la Responsabilitat Social, repercutint tant als treballadors, clients, proveïdors, el sector o la societat en el seu conjunt, podem desenvolupar polítiques que aportin valor en diferents àmbits. Per exemple, com explica la Martina, responsable de l’estratègia de RSC a Amat “ara és un moment idoni aprofitant el relleu generacional d’Amat per adoptar un nou model de lideratge adaptat a la nova manera d’entendre la realitat (econòmica, social, política, etc) d’avui en dia.”

Volem continuar apostant per:

  • La innovació amb l’objectiu final de diferenciació de l’empresa respecte les empreses del sector, sempre d’acord amb els nostres valors, tant en la vesant d’atenció a les persones com en la vessant pròpia del negoci.
  • Millorar les eines tecnològiques amb la voluntat de continuar apostant per la transparència i millorar la informació disponible i l’atenció tant al client com als proveïdors.
  • Potenciar el bon clima laboral i la participació dels empleats.
  • Transmetre i avaluar els valors de l’organització així com continuar apostant per la conciliació laboral i impulsar les capacitats humanes en el lloc de treball.

Per altra banda, volem seguir amb la participació activa en la comunitat donant suport a institucions i grups de la societat civil de les àrees geogràfiques en què tenim presència, així com promoure la cultura entre els diferents grups d’interès. Per això col·laborem activament amb diverses organitzacions:

  • Aura Fundació , per a la inclusió a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Associació Aprenem, per a la inclusió de persones amb Transtorn de l’Aspectre Autista.
  • Fundació Seur Recollida taps, per ajudar a nens mitjançant el reciclatge de taps de plàstic.
  • Creu Roja Juventut Recollida joguines, cap nen sense joguina durant el Nadal i Reis.
  • Qüestació AECC, amb la instal·lació de taules al carrer per la recollida de donacions.
  • Territori Special, patrocinant l’esdeveniment esportiu a Sant Just el 2017.