Novetats per la Renda 2023

Arriba la campanya de la renda: dates clau de la declaració i novetats de la renda 2023.

Ja tornem a tenir una nova campanya de la Renda i el Patrimoni, que enguany els terminis de presentació de la declaració 2023 queden de la següent manera:

  • General: del 3 d’abril fins a l’1 de juliol de 2024, ambdós inclosos.
  • En cas de domiciliació bancària: del 3 d’abril fins al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

Algunes de les novetats destacables de la declaració de la renda d’aquest any són

 

Obligats a declarar:

Respecte als obligats a declarar per aquest impost cal destacar que en aquesta campanya, el límit per aquells casos en què hi ha més d’un pagador, passa a ser de 15.000 euros (front els 14.000 euros de l’exercici anterior). Per contra, en cas que es tingui un sol pagador, el límit continuarà essent de 22.000 euros.

 

Autònoms:

Des de l’1 de gener del 2023, estaran en qualsevol cas obligats a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu hagin estat d’alta, com a treballador per compte pròpia, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms.

 

Deducció per maternitat:

En aquest sentit, a partir de l’1 de gener del 2023, tenen dret a la deducció per maternitat les dones amb fills menors de 3 anys, amb dret a mínim per descendents, en les que concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que en el moment del naixement percebin alguna prestació contributiva o assistencial del sistema de protecció de l’atur (recordem que abans només era aplicable a les dones treballadores per compte pròpia o aliena)
  • Que en el moment del naixement o en qualsevol moment posterior a aquest, estiguin donades d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat, amb un període mínim, en aquest últim cas, de 30 dies cotitzats.

Determinació del rendiment del capital immobiliari:

Enguany la reducció pel lloguer d’habitatge habitual continuarà essent del 60% amb independència de la data de signatura del contracte d’arrendament. Tanmateix, convé recordar que la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge canvia l’aplicació d’aquesta reducció a partir de l’1 de gener de 2024 i per aquells contractes d’arrendament subscrits a partir del 26 de maig del 2023. Per resumir-ho de manera senzilla: 

  • En la declaració a efectuar en el 2024, corresponent a l’exercici 2023, la reducció continuarà essent del 60% per tots els casos.
  • En la declaració a efectuar el 2025, corresponent a l’exercici 2024, les reduccions aplicables podran ser:
    • Pels contactes celebrats amb anterioritat al 26 de mag del 2023: 60%, d’acord amb la normativa anterior a la Llei 12/2023.
    • Pels contractes celebrats amb posterioritat al 26 de maig del 2023: reduccions del 90%, 70%, 60% o 50% en funció de les circumstàncies que concorrin en el contracte. 

 

Eficiència energètica:

 

Finalment, cal fer menció que s’estenen fins al 31 de desembre del 2024 totes les mesures destinades a les reformes que ajudin a realitzar un consum més sostenible d’energia, sigui en cases particulars o en edificis de veïns. Recordem que aquestes ajudes permeten deduir-se un 20%, 40% o 60% a la declaració de la renda. 

És important recordar, com sempre, que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per dur a terme els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

 

Necessites que t’ajudem amb la declaració d’aquest any? Contacta amb nosaltres!

 

Descobreix més sobre temes fiscals al nostre blog

T’ha agradat l’article? Comparteix-t’ho!