Passos per instal·lar cobertes verdes

En un post anterior ja vam parlar sobre els avantatges de tenir una coberta verda a un edifici o a una casa, però no vam explicar el procés tècnic de la instal·lació i els diferents tipus de cobertes verdes que hi ha.

Abans de res, refresquem la memòria. Una coberta verda és un sistema que s’afegeix en qualsevol coberta, ja sigui al terrat, un pati d’illa o bé un aparcament, amb vegetació per tal de millorar l’aïllament de l’immoble, regular la temperatura a l’edifici i, també, a la ciutat, tot reduint l’Efecte Illa de Calor. És també una manera de crear més espais verds i convertir més CO2 en oxigen, així com de repensar nous espais que poden estar actualment desaprofitats.

Photo by Nazarizal Mohammad
Photo by Nazarizal Mohammad

Tipus de cobertes verdes:

Es defineixen, tradicionalment, 3 tipus de cobertes verdes; les intensives, les semi-extensives i les extensives, i la seva diferencia principal és l’espessor de substrat que s’instal·la i que segons això el tipus, la densitat i la mida de la vegetació variarà.  A més a més, és important destacar que el manteniment de cadascun és molt diferent, tenint en compte que tota planta necessita un mínim d’aigua per viure, els diferents tipus de coberta porten sempre reg automàtic integrat, tot i posar plantes adaptades.

  • Coberta verda extensiva o ecològica: entre 5 i 10cm de substrat i amb un pes saturat inferior a 150 kg/m2. S’acostumen posar plantes crasses, de baix manteniment i baixa necessitat de reg. Es pot fer en cobertes inclinades fins a 30º.
  • Coberta semiextensiva: ja podem tenir plantes més grans i variades al tenir entre 10 i 60 cm de substrat, amb un pes saturat de fins a 300 kg/m2.
  • Coberta verda intensiva: És casi com un jardí, amb un gruix de substrat de més de 50cm i un pes saturat de més de 300kg/m2. Es necessita molt més manteniment ja que s’hauran de gestionar i cuidar els diferents tipus de plantes, com dèiem, com si fos un jardí.

Qualsevol de les tipologies de cobertes poden combinar la part verda amb zones de pas, zones d’esbarjo o zones de generació d’energies renovables, tot creant nous espais aprofitables a l’edifici, així com amb la producció d’aliments de Km 0 a través d’horts urbans.

Muntatge

Font: Guia de Terrats Vius i Cobertes Verdes de l’Ajuntament de Barcelona
Font: Guia de Terrats Vius i Cobertes Verdes de l’Ajuntament de Barcelona

Hi ha dues formes d’instal·lar una coberta verda; amb el tipus modular o sistema multicapes, tenint en compte que s’ha de tenir una impermeabilització adequada per a cobertes verdes i fer un projecte personalitzat segons les característiques de l’immoble i el resultat que volem obtenir.

Una coberta verda sempre tindrà diferents capes necessàries per mantenir protegida la coberta, mantenir l’aigua necessària pel reg de les plantes i drenar adequadament la resta. Així doncs, tindrem, després de la impermeabilització antiarrel, una capa protectora, una de drenatge, una filtrant i el substrat amb la vegetació més adequada.

S’ha de tenir en compte diversos punts importants al moment del muntatge com:

  • Funcionalitat que volem que compleixi: s’ha d’analitzar quina funció volen que compleixi la coberta verda, si volem que sigui estètica o funcional, que sigui biosolar (generació d’energies renovables a través de fotovoltaica) o bé que fomenti la biodiversitat, que sigui acumuladora d’aigua o amb hort urbà, o amb diferents combinacions de les anteriors.
  • Situació i condicions climatològiques i ambientals: la zona on s’instal·la la coberta ens determina quins condicionants ambientals podem tenir, així com la tipologia de planta més adequada segons la ubicació. També ens determinarà la insolació que tenim per si volem combinar la coberta verda amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
  • Característiques de l’immoble: si la coberta és plana o inclinada, si és un immoble nou o remodelat, si és d’us comercial, industrial o un habitatge, així com la capacitat de càrrega, també ens determinaran el tipus de muntatge possible.

Per tal d’instal·lar una coberta verda en qualsevol tipus d’edificació s’ha de tenir en compte tots els aspectes anteriorment comentats, per això comptem amb tècnics especialitzats per a cada etapa del procés.

Li fem un projecte a mida segons les necessitats i possibilitats de cada finca, podem imaginar qualsevol combinació dins les possibilitats de l’edifici, només cal que ens digui què vol aconseguir, nosaltres l’aconsellarem.

Per qualsevol dubte o si esteu interessats en instal·lar una coberta verda, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través d’aquest mail.