Acabament de un CURS ple d’ensurts i incerteses

Photo by Ev
Photo by Ev

Com a la major part dels sectors, l’immobiliari ha viscut un curs 20-21 de muntanya russa, tot i això, no ens podem queixar ja que hem aconseguit treballar sempre; altres sectors encara estan patint molt!

A nivell de les persones que configurem AMAT, cal agrair l’esforç diari, malgrat les baixes, els confinaments, les incerteses, etc., han gestionat totes les dificultats que anaven apareixent amb professionalitat i positivisme. Han arribat, però, al final de curs esgotats amb necessitat de vacances, per això aquest any hem decidit tancar 15 dies del 9 al 20 d’agost. En el cas de l’àrea de patrimonial-comunitats hi ha en marxa, com sempre, el servei 24 hores per les incidències que es puguin produir.

L’activitat del sector immobiliari durant el primer semestre ha estat prou important, i en el nostre cas també, com es pot veure en les següents dades:

En lloguers

S’han tancat un 21% més d’expedients que en al 2019, el 2020 no el posem de referencia perquè va ser absolutament atípic. Això no significa un 21% més en facturació, doncs hi ha hagut un re-posicionament de preus, sobretot a la ciutat de Barcelona. El motiu del re-posicionament no només ha estat degut a la regulació de rendes que va entrar en vigor el setembre del 2020, sinó que el mercat ja s’estava regulant bastant abans.

En vendes

En obra nova hem venut menys que al primer semestre 2019, la principal raó ha estat que algunes de les promocions que comercialitzem estan arribant, o ja han arribat, al final i queden molt pocs habitatges.

En segona mà en general s’ha mantingut, a totes les oficines, més o menys la mateixa activitat que al mateix període del 2019, però amb una diferència important, el preu mig de venda ha estat bastant superior al del 2019, una tònica que ja vam començar a notar clarament després del confinament del 2020. Segurament és la falta d’oferta el que ha caracteritzat el mercat aquests primers sis mesos.

En general els preus s’han mantingut estables tant a l’obra nova com a la segona mà, amb la crisi COVID hi havia certa expectativa de baixada important de preus, cosa que no ha estat així.

Luxury també ha seguit amb una activitat similar a la del 2019, però en aquest cas s’ha centrar més a l’entorn de Barcelona que no pas a la pròpia ciutat. Seguim a l’espera de recuperar el comprador estranger, que durant aquests sis primers mesos del 2021 ha seguit quasi desaparegut per la falta de mobilitat internacional.

Patrimonial

Photo by Markus Spiske
Photo by Markus Spiske

Una de les grans incògnites que teníem a principis d’any era el com seria l’evolució de les negociacions de renda, de persones o empreses, que poguessin tenir problemes de pagament en relació a les incidències del COVID. Realment durant aquests sis primers mesos del 2021 la incidència ha estat molt baixa, només amb algunes re-negociacions i pactes de pròrroga en alguns locals que han seguit tenint dificultats. A nivell d’habitatge podem dir que les incidències no han existit.

A nivell mediàtic també hem sentit moltes vegades comentaris del que en diuen “desnonaments silenciosos” referint-se a propietaris que no renoven el contracte de llogaters a la fi del període establert en el contracte.

Per una banda de renúncies, llogaters que marxen abans de la finalització del període establert al contracte, n’hem tingut un 33% més que al mateix període del 2019. De fet, la gran majoria de contractes no arriben mai a la data final perquè els llogaters marxen. De motius aquest 2021 n’hi ha hagut varis, el primer ha estat majoritari, els llogaters han comprat un immoble; també hi ha que canvien a un immoble millor de lloguer o tornen a la casa familiar. L’estada mitja d’un llogater en un immoble ha estat històricament d’uns 3,6 anys.

Per altra banda hem analitzat les renovacions que teníem aquest primer semestre, contractes que acabaven en aquest període, la majoria s’han convertit en pròrrogues del contracte, promogudes tant per la legislació COVID com pels propis propietaris.

O sigui, existeixen els “desnonaments silenciosos”? Segur que si que hi ha casos. És una pràctica majoritària? Per res, segur que no, i les dades ho avalen. El problema és que a nivell politico-mediàtic de pocs casos en fan una teoria.

Esperem que pugueu gaudir de unes bones vacances que permetin agafar noves forces per assumir un segon semestre del 2021 que es visualitza encara ple de incerteses.

Immaculada Amat

Presidenta d’Amat Immobiliaris