Quina és la diferència entre valoració i taxació?

En moltes ocasions hi ha una confusió entre valoració i taxació sobretot en el moment en què volem comprar o vendre una propietat. Encara que ambdues accions serveixen per conèixer el valor d’un immoble, hi ha diferències substancials que creiem que cal definir. Vols conèixer la diferència entre valoració i taxació?

Principalment i, resumint en poques línies, la diferència principal és el seu valor legal.

Valoració

La característica més important de la valoració és que estableix de forma orientativa el valor de la propietat sense necessitat de visitar l’immoble. Les dades cadastrals del mateix ja ofereixen el seu valor objectiu. Per això, hi ha valoracions en línia que simplement omplint un formulari determinen el seu valor. En no ajustar-se a un procediment normat no tenen valor legal.

Taxació

La taxació, en canvi, és un certificat legal per a la valoració i es realitza amb una metodologia concreta que compleix la normativa legal. La mateixa l’ha de realitzar un arquitecte o tècnic certificat, que assigna un valor a l’habitatge mitjançant un barem oficial objectiu (ECO / 805/2003).

Coneixent això, el client farà una valoració o taxació depenent de les seves necessitats. Generalment, la valoració es realitza de forma habitual per posar a la venda la propietat mentre la taxació té altres finalitats.

La taxació la necessitem fer per sol·licitar una hipoteca, per la repartició d’una herència o repartiment de béns.

Així doncs, si ens cal conèixer el valor de l’immoble de manera oficial serà necessària una taxació, si volem conèixer el valor a nivell personal ens bastarà una valoració.