Fins a un 20% més per viure al barri de moda

Fins un 20% més per viure al barri de moda és el que pots arribar a pagar si no vols conformar-te amb un habitatge en un barri “de tota la vida”.

Segons un estudi immobiliari recent, l’interés pels barris més de moda fa que els preus de compra de la zona s’incrementin entre un 5% i un 20% depenent dels motius pels quals aquell barri sigui tan sol·licitat.

En el cas de Barcelona, per exemple, estaríem parlant de barris con El Born, Sant Antoni o Ciutat Vella. Aquests exemples de barris clàssics amb veïnat de tota la vida s’està transformant per l’aparició de nous compradors que busquen l’autenticitat de la zona tant per l’ambient com per l’arquitectura dels seus habitatges. Es busquen pisos reformats o que es puguin reformar però mantenint l’essència del que es troba històricament a la zona.

Aquest creixement de l’interés augmenta, evidentment, els preus que els propietaris puguin demanar en un inici tant per la compra com pel lloguer. Al cap i a la fi, el mercat de l’oferta i la demanda.

Un bon avantatge és el nou perfil del comprador. Families joves o parelles i estudiants que volen gaudir de barris emblemàtics de grans ciutats i disposen de mitjans per fer-ho. Aquests nous compradors i/o llogaters rejoveneixen aquestes zones, que acostumen a estar envellides per tractar-se de propietaris antics o llogaters de renda antiga.