Som dinosaures?

Des de ja fa uns mesos un anunci de televisió ha remogut internament el col·lectiu API: es tracta de l’anunci que compara el col·lectiu API amb un dinosaure. En alguns casos alguns agents del col·lectiu s’han queixat públicament que aquest anunci desprestigia la professió, que és publicitat enganyosa o competència deslleial.

I què en pensem nosaltres? Doncs sincerament, indiferents no ens ha deixat. Del missatge de l’anunci se’n poden fer moltes lectures. Per aquestes empreses significarà una metàfora de l’evolució; pel col·lectiu API un desprestigi de la professió.

Nosaltres ens ho mirem en sentit crític per ambdues bandes. Per una banda, potser les formes de l’anunci no ens agraden, però cada empresa és lliure de fer el que cregui i seguir l’estil comunicatiu que més cregui convenient pels seus interessos. Per altra banda, la reflexió més important potser l’ha de fer el col·lectiu API: com és que se’ns pot caracteritzar així? Cal ser crític amb el nivell mig de la nostra professió, en general molt millorable. Com en molts col·lectius, hi ha empreses millors i pitjors, però és un sector on tothom s’hi atreveix, sense barreres d’entrada, amb visió a curt termini allunyada del que necessiten els clients i on hi ha agents que hi entren per guanyar diners en poc temps.

No ens enganyem, les coses són així i d’aquí certa caracterització que es fa del sector. Però també hi ha empreses que fa anys que fan les coses bé i les intenten millorar constantment; empreses que fa anys han implantat solucions tecnològiques que milloren l’experiència client; empreses que avui treballen amb noves millores de servei i que, durant molts anys, han lluitat per tenir un millor reconeixement de la nostra professió, tan a nivell social com a nivell professional.

Al final, si no millorem constantment les nostres empreses perdrem algun tren important. Esperem que això serveixi a tothom com a incentiu per millorar, i el temps dirà si aquestes agències online han estat el meteorit que extingeix els dinosaures o no.

Immaculada Amat

Co-Consellera