Utilitzar un aparcament com a traster?

Tinc una plaça d’aparcament a la meva comunitat i, últimament, veig que tothom l’utilitza com a magatzem per deixar tot tipus d’objectes. No hi ha cap norma que ho prohibeixi?

Al marge del que tingui estipulada la comunitat (ja sigui en escriptura, ja sigui en normes estatutàries), creiem que hi ha un factor encara més important que cal tenir en compte: la seguretat de tots -com sap el risc d’incendi és alt en un aparcament-, per això la normativa és estricta en el cas de mantenir allunyat dels vehicles qualsevol material que pugui ajudar a propagar el foc.

Un altre factor important que cal tenir en compte i que ajuda en el compliment de les normatives antiincendis és que les companyies asseguradores poden negar-se, en el cas que malauradament es produís un sinistre, a fer-se càrrec dels danys, ja que totes les companyies estableixen, si clàusules, normes molt restrictives en aquesta matèria.