A voltes amb el lloguer

Fa temps que els mitjans parlen de temes relacionats amb el lloguer i, com sempre, des de la mirada més negativa. No ens estranya, doncs és un tema que quan no es gestiona prou bé afecta a les famílies en allò més necessari: l’habitatge.

La nostra empresa fa molts anys que es preocupa i se’n ocupa d’aquest tema. Fa anys que aportem idees a l’Administració sobre com augmentar el parc d’habitatges, fa anys que fem polítiques per convèncer els nostres propietaris-patrimonialistes de la necessitat de fer contractes de 5 anys per garantir una certa estabilitat; fem conferències, trobades, etc.

Per això ara, podem presentar les nostres dades sobre què ha passat a la nostra empresa a l’any 2017 respecte al lloguer. Al 20017 van finalitzar 414 contractes de lloguer:

  • 188 (45%) => perquè es complia el període establert al contracte.
    • 152 (81%) => els hem renovat amb un increment mig de renda del 9%

Cal aclarir que per un contracte tipus de 3 anys, un increment del 9% en la seva renovació significaria un increment anual del 3%, molt per sota dels increments actuals al mercat.

  • 226 (55%) => perquè el llogater va marxar abans de complir els anys de contracte.

Pensem que aquestes dades, que segurament es reprodueixen en moltes empreses com la nostra, són prou bones i posen en valor un mercat de lloguer normal, estable, amb uns propietaris intel·ligents i madurs que busquen una rendibilitat normal i que no tenen cap interès en canviar de clients si aquests són complidors.

Camins diferents segueixen els habitatges procedents de situacions jurídiques complexes originades per la “crisi” i la desfeta de moltes promotores i entitats financeres. En aquest cas, els problemes són històrics, no volguts per ningú, difícils de resoldre i que caldrà temps per normalitzar.

Nosaltres continuem treballant per augmentar el mercat del lloguer al nostre país, que encara és a la meitat de qualsevol país europeu. Per això es necessiten vàries coses:

  1. Voluntat política per facilitar la transformació urbanística i d’usos per crear un parc d’habitatges suficient.
  2. Seguretat legislativa i jurídica, que no aconseguim.
  3. Gestió públic-privada.

En aquesta línia el proper 20 de Març, dins el marc de la setmana del comerç, juntament amb RETAILcat presentem l’estudi “Què fem amb els locals buits dels carrers no-comercials?”. Per, una vegada més, difondre la idea / necessitat / possibilitat de reconvertir locals de la ciutat que mai tindran ús comercial en habitatges. Potser algun dia algú ens escoltarà.

Immaculada Amat

Consellera d’Amat Immobiliaris